XXV Seminarium Śląskie ONLINE

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Partnerami projektu serdecznie zapraszają
na XXV Seminarium Śląskie nt. „Rok 1945 w Europie Środkowo-Wschodniej”, które odbędzie się w dniach 27-30.10.2020 r. w formie online. 

75. rocznica zakończenia wojny to dobra okazja, by w ramach Seminarium Śląskiego spojrzeć
w nieco szerszej perspektywie na wydarzenia 1945 r. w Europie Środkowo-Wschodniej (której rozumienie jako krajów między Niemcami a Rosją, zaproponowane w 1950 r. przez Oskara Haleckiego, należałoby poszerzyć włączając także wschodnie Niemcy i kraje położone nieco bardziej na południe). Wychodząc od doświadczeń, jakie spotkały obszar Polski (w jej obecnych, ukształtowanych właśnie w 1945 r., granicach, a więc włącznie z tzw. Ziemiami Zachodnimi
i Północnymi) warto spojrzeć na doświadczenia innych krajów tej części Europy, poczynając
od sowieckiej strefy okupacyjnej Niemiec po kraje bałkańskie i nadbałtyckie. Nie chodzi jednak
o kompleksową analizę procesu komunizacji tych państw – był to skomplikowany proces trwający przez kilka powojennych lat, zakończony stalinizacją na przełomie lat 40./50. XX w. Chodzi raczej o wskazanie na opisane powyżej zjawiska związane z wkroczeniem Armii Czerwonej, jej obecnością w roku 1945 i pierwszymi decyzjami nowych, sterowanych przez Moskwę władz
na danym obszarze, o poszukiwanie różnic i podobieństw w losach poszczególnych obszarów.

Program:

27.10. (wtorek)

15.00   Inauguracja XXV Seminarium Śląskiego

15.45   Wykład wprowadzający:

            „Tragedia Górnośląska. Kilka uwag porządkujących”,

dr hab. Adam Dziurok, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Instytut Pamięci Narodowej

16.00   Rozmowy o Europie: „Europejska Pamięć historyczna wobec Tragedii Górnośląskiej”

18.30   Projekcja filmu dokumentalnego, przedstawiającego historię Seminarium Śląskiego wraz z dyskusją

28.10. (środa)

18.00   I panel dyskusyjny: „Nowe rozdanie: Europa Środkowa i Polska pod sowiecką dominacją”

29.10. (czwartek)

18.00   II panel dyskusyjny: „Górny Śląsk 1945. Koniec i początek”

30.10. (piątek)

18.00   III panel dyskusyjny: Tragedia roku 1945 w imaginarium społecznym

Seminarium Śląskie w całości odbędzie się online na profilu FB Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej:

https://www.facebook.com/haus.gliwice

Finansowanie:

Partnerzy:

Dodaj komentarz