DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

Prosimy o wsparcie

…działalności kulturalnej oraz edukacyjnej DWPN.

Darowizny prosimy przekazywać na konto mBank: 
02 1140 1788 0000 3324 9900 1001

NEWSLETTER

  • Aktualności DWPN
  • Aktualności Hausbooks
  • Obie listy

HAUSBOOKS.PL

YOUTUBE:

FACEBOOK:

INSTAGRAM: