DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

Medioteka / Materiały edukacyjne

Prezentujemy Państwu nowy materiał dydaktyczny, który Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej   przygotował z Instytutem Goethego z Krakowa.

„Superheld_innen Schlesiens” to tytuł Publikacji, którą pragniemy Państwu przedstawić. W materiale tym znajdują się krótkie, pisane swobodnym językiem biografie ważnych dla Górnego Śląska postaci. Zaproponowany przez nas dobór osób nie wpisuje się w żaden schemat. Zebraliśmy w jednym miejscu losy bardzo różnych osób. Z jednej strony autorka bajek, z drugiej wybitny współczesny sportowiec. Łączy ich jedno wszyscy urodzili się na Górnym Śląsku i już na zawsze wpisali się w historię naszego regionu.

Życzymy miłej lektury.

Materiały edukacyjne dla młodzieży „Gustav Eisenreich i ochrona przyrody na Górnym Śląsku

W dzisiejszych czasach przyroda jest zagrożona bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Pożary lasów, wymieranie kolejnych gatunków roślin i zwierząt, czy zanieczyszczenie środowiska – wszędzie widzimy, że przyroda nie radzi sobie najlepiej. Jednak to, już sto lat temu dostrzegły_li mieszkanki_ńcy Górnego Śląska i zaczęły_li podejmować inicjatywy, mające na celu przeciwdziałanie niszczeniu przyrody. Jednym z głównych orędowników jej ochrony w naszym regionie był Gustav Eisenreich.

Jego interesująca biografia doskonale opisuje początki ochrony przyrody na Górnym Śląsku. Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy materiał edukacyjny, dzięki któremu, można nie tylko odkryć przed uczennicami i uczniami nieznane aspekty historii regionu, ale także doskonalić kompetencje językowe, m.in. poprzez poszerzenie zakresu słownictwa nt. ochrony środowiska naturalnego. Gorąco zachęcamy również do praktycznego wykorzystania naszej publikacji, odwiedzając znajdujące się w Państwa sąsiedztwie rezerwaty przyrody i zobaczyć, jak powstały oraz jakie gatunki roślin i zwierząt można tam znaleźć.

Życzymy przyjemnej pracy oraz szeregu inspiracji, jakie mamy nadzieję będą się pojawiać,
w trakcie odkrywania historii ochrony przyrody w regionie.

NEWSLETTER

  • Wybierz rodzaj Newslettera
  • Aktualności DWPN
  • Aktualności Hausbooks
  • Obie listy

HAUSBOOKS.PL

YOUTUBE:

FACEBOOK:

INSTAGRAM: