DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Medioteka / Materiały edukacyjne

Prezentujemy Państwu najnowszy materiał dydaktyczny, który został wydany we współpracy z Instytutem Goethego z Krakowa. Materiał dydaktyczny stworzony został w oparciu o  publikację online „Superbohaterowie”. Jest to zeszyt ćwiczeń do wykorzystania w klasach 1-3 i/lub 7-8. Materiał został podzielony na trzy części. Każda z nich dostosowana jest do odpowiedniego poziomu językowego. Dla młodszych dzieci przygotowana została gra MEMORY, którą można również pobrać za pomocą kodu QR. Dla starszych klas przygotowane zostały ćwiczenia w formie krzyżówek i zadań gramatycznych. Materiał ten został opracowany z myślą o klasach szkoły podstawowej i służy poznaniu postaci, które dzięki swym osiągnięciom wpisały się na dobre w historię Górnego Śląska. Zatem opracowanie to stanowi doskonały materiał edukacyjny służący poznaniu bliżej biografii wybitnych naukowców, sportowców, wynalazców.

Wir stellen Ihnen das neueste Lehrmaterial vor, das in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Krakau herausgegeben wurde. Das Lehrmaterial wurde auf der Grundlage der Online-Publikation „Superhelden“ erstellt. Dies ist ein Übungsheft für die Klassen 1-3 und/oder 7-8. Das Material wurde in drei Teile unterteilt. Jede von ihnen ist auf das jeweilige Sprachniveau abgestimmt. Für jüngere Kinder gibt es ein MEMORY-Spiel, das auch per QR-Code heruntergeladen werden kann. Für die älteren Klassen wurden Übungen in Form von Kreuzworträtseln und Grammatikaufgaben vorbereitet. Dieses Material wurde für die Grundschulklassen entwickelt und dient dem Kennenlernen von Persönlichkeiten, die sich dank ihrer Leistungen dauerhaft in die Geschichte Oberschlesien eingeschrieben haben. Daher ist diese Publikation ein ausgezeichnetes Bildungsmaterial, um die Biographien von herausragenden Wissenschaftlern, Sportlern und Erfindern näher kennenzulernen.

 Natur-Reiseführer „Grün und Bunt – ein Naturguide für Oberschlesien“

In dieser praktischen Broschüre werden insgesamt 20 Naturgebiete aus Oberschlesien vorgestellt, welche die natürliche Vielfalt dieser Region darstellen. In dieser kostenlosen und zweisprachigen Publikation finden sie wertvolle Informationen über die natürlichen Eigenschaften, die Geschichte und die Rolle des Naturschutzes über die ältesten Naturschutzgebiete Oberschlesiens, sowie schöne Bilder und praktische Karten zur Orientierung.

Autoren der Publikation sind Beata und Pawel Pomykalscy.

 O przyrodniczym przewodniku turystycznym „Zielony i kolorowy – przewodnik natury Górnego Śląska”.

Ta praktyczna broszura prezentuje łącznie 20 obszarów przyrodniczych z Górnego Śląska, ukazując różnorodność przyrodniczą tego regionu. W tej bezpłatnej i dwujęzycznej publikacji znajdą Państwo cenne informacje o walorach przyrodniczych, historii i roli ochrony przyrody najstarszych rezerwatów przyrody na Górnym Śląsku, a także piękne zdjęcia i praktyczne mapy orientacyjne.

Autorami publikacji są Beata i Paweł Pomykalscy.

Prezentujemy Państwu nowy materiał dydaktyczny, który Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej   przygotował z Instytutem Goethego z Krakowa.

„Superheld_innen Schlesiens” to tytuł Publikacji, którą pragniemy Państwu przedstawić. W materiale tym znajdują się krótkie, pisane swobodnym językiem biografie ważnych dla Górnego Śląska postaci. Zaproponowany przez nas dobór osób nie wpisuje się w żaden schemat. Zebraliśmy w jednym miejscu losy bardzo różnych osób. Z jednej strony autorka bajek, z drugiej wybitny współczesny sportowiec. Łączy ich jedno wszyscy urodzili się na Górnym Śląsku i już na zawsze wpisali się w historię naszego regionu.

Życzymy miłej lektury.

Materiały edukacyjne dla młodzieży „Gustav Eisenreich i ochrona przyrody na Górnym Śląsku

W dzisiejszych czasach przyroda jest zagrożona bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Pożary lasów, wymieranie kolejnych gatunków roślin i zwierząt, czy zanieczyszczenie środowiska – wszędzie widzimy, że przyroda nie radzi sobie najlepiej. Jednak to, już sto lat temu dostrzegły_li mieszkanki_ńcy Górnego Śląska i zaczęły_li podejmować inicjatywy, mające na celu przeciwdziałanie niszczeniu przyrody. Jednym z głównych orędowników jej ochrony w naszym regionie był Gustav Eisenreich.

Jego interesująca biografia doskonale opisuje początki ochrony przyrody na Górnym Śląsku. Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy materiał edukacyjny, dzięki któremu, można nie tylko odkryć przed uczennicami i uczniami nieznane aspekty historii regionu, ale także doskonalić kompetencje językowe, m.in. poprzez poszerzenie zakresu słownictwa nt. ochrony środowiska naturalnego. Gorąco zachęcamy również do praktycznego wykorzystania naszej publikacji, odwiedzając znajdujące się w Państwa sąsiedztwie rezerwaty przyrody i zobaczyć, jak powstały oraz jakie gatunki roślin i zwierząt można tam znaleźć.

Życzymy przyjemnej pracy oraz szeregu inspiracji, jakie mamy nadzieję będą się pojawiać,
w trakcie odkrywania historii ochrony przyrody w regionie.

NEWSLETTER

  • Aktualności DWPN
  • Aktualności Hausbooks
  • Obie listy

HAUSBOOKS.PL

YOUTUBE:

FACEBOOK:

INSTAGRAM: