DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

Mosty Dialogu

Pierwsze „Mosty Dialogu” przyznane zostały w 2010 r. kiedy to Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, podjął inicjatywę uhonorowania ludzi, instytucji, którzy od lat mimo wielu przeciwności i trudności kultywują wielokulturowe dziedzictwo Śląska.

Plebiscyt, który wyłania laureatów i laureatki ma za zadanie wydobyć na światło dzienne teraźniejszość i przeszłość Górnego Śląska, w tym województwa opolskiego pod kątem współczesnego wizerunku województwa jako otwartego i atrakcyjnego. Rozwój wielokulturowości oraz jego promocja wśród mieszkańców województwa ma wzmocnić aktywne uczestnictwo województwa opolskiego w partnerskiej -międzynarodowej i krajowej-współpracy międzyregionalnej, a także pełne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej na poziomie regionalnym. W projekcie nagradza się w  kategoriach konkursowych: Ludzie, Organizacje Pozarządowe, Instytucje oraz „Złote Mosty Dialogu”.

NEWSLETTER

  • Wybierz rodzaj Newslettera
  • Aktualności DWPN
  • Aktualności Hausbooks
  • Obie listy

HAUSBOOKS.PL

YOUTUBE:

FACEBOOK:

INSTAGRAM: