DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

Strona główna / O nas / O DWPN

INFORMACJE O DWPN:

Kamień milowy we współpracy polsko-niemieckiej

prezydent Roman Herzog

„… Dom dla Niemców, Polaków oraz innych przyjaciół i sąsiadów, który służy dialogowi o tym, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy…”

z wystąpienia Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Romana Herzoga podczas uroczystości otwarcia Domu

„… Dom – to coś z natury przyjaznego człowiekowi. To miejsce, gdzie chce on czuć się swobodnie i bezpiecznie…”

z listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do uczestników uroczystości otwarcia Domu

prezydent Aleksander Kwaśniewski

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Roman Herzog otwiera Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Utworzenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i jego uroczyste otwarcie 17 lutego 1998 roku jest czymś więcej niż kolejnym krokiem w stronę porozumienia pomiędzy narodami polskim i niemieckim: jest kamieniem milowym.

Korzyści ze współdziałania.
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym związku stowarzyszeń zgodnie z zasadą „siła we wspólnocie, razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej”. Dom jest jedyną instytucją tego typu na świecie.

Pierwsza bilateralna organizacja.
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład wchodzą organizacje polskie i niemieckie.

Miejsce dialogu i aktywnej współpracy.
Rozumieć i być rozumianym to podstawowe potrzeby człowieka, których spełnienie jest szczególnie ważne tam, gdzie spotykają się i wspólnie żyją różne grupy narodowościowe. Dotyczy to w równej mierze mniejszości niemieckiej oraz polskiej większości. Naszym celem jest przyczynianie się do wzajemnego zrozumienia różnych grup ludności i wzbudzanie świadomości, że Śląsk ma tylko jedną przyszłość: wspólną. Wszystko, co dzieje się na Śląsku w równym stopniu dotyczy każdej grupy tu żyjącej. Śląsk, jako wielokulturowy obszar pogranicza, zawsze będzie odgrywać szczególną rolę w stosunkach polsko-niemieckich.

W centrum uwagi – praca z młodzieżą.
Nieprzypadkowo trzonem naszej działalności jest praca z młodzieżą. Wiele projektów kierujemy do młodych Polaków i Niemców. Projekty te pobudzają do aktywnego uczestnictwa i współdziałania. Również w odniesieniu do młodzieży prawdą jest, że dążąc do tego, aby ludzie lepiej się wzajemnie rozumieli, należy zachęcić ich do wspólnego działania.

Warsztat i laboratorium przyszłości.
W naszej pracy nie chodzi o słowa, lecz o działanie, toteż postrzegamy Dom jako swoisty warsztat na rzecz przyszłości, jako punkt zbiorczy pomysłów i umiejętności najróżnorodniejszych grup zawodowych, pokoleń i warstw społecznych. Coś nowego można najwyżej zainicjować; czegoś nowego nie da się zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. Nie stawiamy więc na tego rodzaju perfekcję, lecz na długotrwałe oddziaływanie i stałą inspirację.

Treść naszych projektów.
Działania naszego Domu mają na celu rozwój stosunków polsko-niemieckich, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wielokulturowości i dialogu interkulturowego.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Podpisanie umowy  z MSWiA na projekt: Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2024 roku.

Umowa podpisana 12 lutego 2024 roku na kwotę 200000 zł.

 

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Podpisanie umowy  z MSWiA na projekt: Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2023 roku.

Umowa podpisana 9 maja 2023 roku na kwotę 198000 zł.

 

Działalność bieżąca Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2022

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 198 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  536 540 zł

W ramach zadania publicznego pt.: „Podniesienie efektywności pracy opolskiego biura DWPN oraz dostosowanie działalności projektowej do pracy zdalnej” w 2022 r. dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne.

NEWSLETTER

  • Aktualności DWPN
  • Aktualności Hausbooks
  • Obie listy

HAUSBOOKS.PL


Logo - hausbooks - księgarnia internetowa

YOUTUBE:

FACEBOOK:

INSTAGRAM:

Wyświetl ten post na Instagramie.

Post udostępniony przez DWPN/HAUS (@haus.pl)