XXI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Województwo Śląskie oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają do udziału w rekrutacji na tegoroczny Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, który odbędzie się w terminie od 23 do 29 lipca w mieście Lille we Francji.

Temat przewodni brzmi: „Nowe rozwiązania energetyczne w naszych regionach przemysłowych – jak one i ich mieszkańcy mogą odpowiedzieć na te wyzwania?”

Termin zgłoszeń: 16 czerwca 2023 r.

Kto może zgłosić się do projektu?

Mieszkańcy województwa śląskiego oraz ukraińscy uchodźcy w wieku od 18 do 23 lat.

Wymagania: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (mile widziana znajomość niemieckiego lub/i francuskiego), zainteresowanie aktualną problematyką europejską, w tym energetyczną, otwartość na nowe kultury i współpracę w grupie.

Wyniki zostaną podane do wiadomości kandydatów do końca czerwca. Dla 17-osobowej grupy osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu, przed wyjazdem do Francji, będzie zorganizowane obowiązkowe dwudniowe spotkanie integracyjno-tematyczne. Przewidywane miejsce i termin: pierwsza połowa lipca, Koszęcin (dojazd we własnym zakresie).

Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy wysłać na adres haus@haus.pl.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! W ramach projektu zapewniony jest transport
za granicę, ubezpieczenie, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, a przede wszystkim cenne doświadczenie związane z udziałem w międzynarodowym, wielokulturowym spotkaniu młodych, ambitnych i zaangażowanych osób!

Czym jest Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego?

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między regionami: Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią oraz Hauts-de-France, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę tych regionów. Co roku w ramach tego porozumienia organizowany jest Szczyt Młodzieży, który umożliwia młodym ludziom spotkanie z rówieśnikami zamieszkujących dane regiony, wymianę doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział młodych ludzi z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej, regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską. W trakcie trwania Szczytu Młodzieży uczestnicy i uczestniczki biorą udział
w warsztatach tematycznych, debatach, spotkaniach z ekspertami, przedstawicielami władz politycznych i nie tylko – w programie nie zabraknie również innych atrakcji!

Zgłoszenia i kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, haus@haus.pl

Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice, tel. 77 407 95 15

Formularz zgłoszeniowy: 

https://www.haus.pl/formularz-zgloszeniowy-trojkat-weimarski/

Regulamin rekrutacji: 

https://www.haus.pl/regulamin-rekrutacji-trojkat-weimarski/

Organizator: Województwo Śląskie

Operator projektu: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany ze środków  finansowych Województwa Śląskiego.