Niemieckie Kluby Malucha 2023

Niemieckie Kluby Malucha to cykl zajęć animacyjnych w języku niemieckim dla dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie spotkań dzieci uczą się piosenek i wierszyków, biorą udział w zabawach i grach edukacyjnych, wykonują prace plastyczne. Zajęcia prowadzi osoba prowadząca na podstawie konspektów, które nawiązują m. in. do codzienności, otoczenia i kultury mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. W jednej grupie (ze stałą liczbą dzieci zapisanych do udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć) realizowanych jest 14 dwugodzinnych zajęć w języku niemieckim.

Obecnie lista zgłoszeń na rok 2023 dla kół DFK jest zamknięta. Chętne koła DFK, które chcą rozpocząć lub kontynuować działalności NKM na wiosnę 2024 roku można zgłaszać do końca lipca 2023 r. Od 1 sierpnia br. zgłoszone kluby będą wpisane na listę rezerwową.

Kontakt: Klaudia Skapczyk, koordynatorka projektu

tel. 77 407 95 27 lub 77 407 95 15 (sekretariat)

e-mail: klaudia.skapczyk@haus.pl

Projekt Niemieckie Kluby Malucha (2023) obejmuje 324 dzieci, 23 koła DFK, 27 grup w miejscowościach:

woj. śląskie

DFK Gliwice-Żerniki

DFK Poniszowice

DFK Rudziniec

DFK Sośnicowice

DFK Toszek (2 grupy)

DFK Wielowieś

woj. opolskie

DFK Bogacica

DFK Chróścice

DFK Dobrodzień

DFK Dziewkowice (2 grupy)

DFK Gogolin

DFK Kujakowice

DFK Ligota Turawska

DFK Prószków

DFK Rożniątów

DFK Solarnia

DFK Staniszcze Wielkie

DFK Steblów (2 grupy)

DFK Stradunia

DFK Szymiszów-Osiedle (2 grupy)

DFK Zdzieszowice

DFK Złotniki

woj. warmińsko-mazurskie

DFK Olsztyn

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec.