„Młoda Europa 2022 – wyzwania na przyszłość”

Debata młodzieżowa w formule talk-show

Niewątpliwie, to młodzi ludzie są najważniejszymi inicjatorami zmian a jednocześnie twórcami pokojowych i demokratycznych społeczeństw.

Zarówno pod względem globalnym i lokalnym – w Europie i w regionie, aby móc kształtować wspólną przyszłość, potrzebujemy młodych, pełnych motywacji i zaangażowania osób. Z tego względu, Unia Europejska, chcąc zwrócić uwagę na rolę, jaką pełną młodzi ludzie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w kreowaniu zmian na wszelkich płaszczyznach – edukacyjnych, społecznych i politycznych, ogłosiła rok 2022 Rokiem Młodzieży.

W związku w tym wydarzeniem, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej postanowił zorganizować wraz z młodzieżą i dla młodzieży debatę w formule talk-show, która odbędzie się w dniu 10.09.2022, w godzinach 15:00-16:30 w ramach VII Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu w Sali Cesarskiej. „Młoda Europa 2022 – wyzwania na przyszłość”, to temat na jaki chcemy podyskutować z młodymi ludźmi. Inicjatywa ta ma na celu docenienie, wyróżnienie a przede wszystkim okazanie wsparcia młodemu pokoleniu, poprzez danie szansy na bycie aktywnymi obywatelami, którzy przyczynią się do pozytywnych zmian w otaczającym świecie.

Więcej informacji:

martyna.halek@haus.pl