Warsztaty dla kół DFK

Szanowni Państwo, Drodzy działacze Struktur Mniejszości Narodowej

Koła DFK są podstawową jednostką realizującą projekty edukacyjno-kulturalne dla społeczności lokalnej i swoich członków. Bezinteresowne zaangażowanie osób w DFK staje się główną inspiracją realizacji ciekawych
 i atrakcyjnych projektów. By działania te były dobrze realizowane Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizuje już po raz kolejny szkolenie dla kół DFK.

Tym razem z racji stanu epidemicznego szkolenie będzie jednodniowe i poświęcone tematowi dotacji samorządowych.

„ABC dotacji samorządowych”

Warsztaty poprowadzi Pan Artur Gluziński, ekspert zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Na szkoleniu omawiane będą następujące kwestie:

– Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i oferty

– Realizacja zadania publicznego i jego rozliczenie (terminy, zasady ect.)

– Oferta i sprawozdanie składane w trybie uproszczonym (małe granty- art. 19a)

  Termin: 10.10.2020 godz. 9.00 – 15.00 Miejsce: Hotel Weneda Opole ul. 1 Maja 77 45-355 Opole    Termin: 17.10.2020 godz. 9.00 – 15.00 Miejsce: Modrzewiowy Dwór ul. Mazowiecka 44, 44-105 Gliwice

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane tylko i wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym do dnia 28.09.2020 na martyna.halek@haus.pl

Całościowy koszt warsztatów wynosi 30 zł od osoby. Opłaty należy dokonać przelewem na konto 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Szkolenie Struktur MN – Opole/ (odpowiednio) Gliwice” , do dnia 28 września 2020 roku. Organizatorzy zapewniają wyżywienie. Warunkiem udziału w warsztatach jest wpłata wpisowego.


W przypadku pytań informacji udziela p. Martyna Halek

Kontakt: martyna.halek@haus.pl

Tel.  77 407 9515 -95 19

Dodaj komentarz