Zaproszenie na spotkanie ze świadkami czasu „Dzieciństwo w latach 1940. Kindheit der 1940er Jahre.”

W dniu 11.08.2021 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1; 42-620 Nakło Śląskie odbędzie się kolejne spotkanie ze świadkami czasu. Tym razem temat trochę inny mianowicie „Dzieciństwo w latach 1940. Kindheit der 1940er Jahre.”

Zabawa jest również formą funkcjonowania człowieka, która towarzyszy w każdej epoce historycznej. Ludzie, przez tysiąclecia bawili się na różne sposoby i choć formy ich zabaw zmieniały się, to zasadnicze cechy zabawy nie ulegały zmianie. Gry i zabawy są bowiem naturalną potrzebą człowieka, aktywnością, której doświadczył niezależnie od wieku i statusu społecznego, czy miejsca zamieszkania.

Jak i czym bawiły się dzieci w latach 40. na Górnym Śląsku postarają się nam opowiedzieć zaproszeni goście:

Lidia Nawracka –  mieszkanka Rojcy, dzielnicy Radzionkowa. W roku 1945 gdy wkroczyła Armia Czerwona, miała 14 lat. Doskonale pamięta lata swojego dzieciństwa. Od młodych lat ciężko pracowała pomagając swej samotnej matce w wychowaniu rodzeństwa.

Hildegarda Malik – mieszkanka Bytomia. Ukończyła Technikum Gastronomiczne w Bytomiu, po maturze rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Dietetyczek w Krakowie. Skarbnik oraz aktywna działaczka Mniejszości Niemieckiej w kole DFK Bobrek/Bytom.

Franciszek Wiegand –  urodził się 22 lutego 1941 r. w Tarnowskich Górach w rodzinie rzemieślniczej. Całe swoje życie poświęcił swojej największej pasji jaką jest zegarmistrzostwo. W roku 1978 zupełnie samodzielnie skonstruował zegar astronomiczny. Naprawiał m.in. zegary na tarnogórskiej wieży ratuszowej, w szkole w Tworogu a także szafkowy zegar z 1726 r. należący do rodziny Donnersmarcków. Rodzinna firma zegarmistrzowska Wiegand istnieje od 1933 r.

Moderator: dr Rudolf Urban – redaktor naczelny tygodnika „Wochenblatt.pl”.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej. Transmisja online na profilu Facebook Archiwum Historii Mówionej.

Kontakt i zgłoszenia: Martyna Halek

e-mail: martyna.halek@haus.pl, tel.: 77 402 51 05

Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do 09.08.2021 r.

Spotkanie odbędzie się w j. polskim.