Zapraszamy nauczycieli na szkolenie o Escape Room „Podzieleni. Górny Śląsk po Wielkiej Wojnie”!

Escape roomy to świetny sposób dla dzieci i młodzieży, aby poprzez zabawę nauczyć się nowych rzeczy lub w ciekawy sposób przedstawić dany temat. W związku z tym Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował Escape Room „Podzieleni. Górny Śląsk po I wojnie światowej” – gra opowiada o konflikcie polsko-niemieckim na Górnym Śląsku, plebiscycie i podziale regionu. Może być wykorzystywany przez nauczycieli w klasie i jest odpowiedni dla młodzieży w wieku 12-18 lat.

W ramach sesji szkoleniowej chcielibyśmy pokazać nauczycielom, jak działa Escape Room i jak można go najlepiej wykorzystać w klasie.

Kiedy:

17.12.2021 (piątek), godz. 16.00-19.30 (Gliwice)

18.12. (sobota), godz. 10.00-13.30 (Opole).

Gdzie:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 (Gliwice)

Liceum Ogólnokształcące nr II, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 3 (Opole)

Kto: Nauczyciele historii i kultury Mniejszości Niemieckiej (HIK) oraz nauczyciele uczący historii

Prowadzący: Karolina Cisło (Gry w edukacji), ekspertka i autroka Escape Room

Udział jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. W związku z sytuacją pandemiczną liczba uczestników może ulec zmianie lub format spotkania może zostać zmieniony na spotkanie online.

Pytania i rejestracja: Stefan Mehrens, stefan.mehrens@haus.pl, +48 77 407 9525

Escape Rooms sind eine tolle Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, neue Dinge spielerisch zu erlernen oder auf interessante Weise in ein Thema einzuführen. Daher hat das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit einen Escape-Room entwickelt, unter dem Titel „Geteilt. Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg“ – in diesem Spiel geht es um den deutsch-polnischen Konflikt in Oberschlesien, das Plebiszit und die Teilung der Region. Dieser kann von Lehrkräften im Unterricht eingesetzt werden und ist geeignet für Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren.

Im Rahmen einer Schulung möchten wir den Lehrkräften zeigen, wie der Escape Room funktioniert und wie man ihn im Unterricht am besten einsetzen kann. Die Rahmendaten sind folgende:

Wann: 17.12.2021, 16-19.30 (Gleiwitz), 18.12., 10-13.30 (Oppeln)

Wo: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 (Gleiwitz) und … (Oppeln)

Wer: Lehrkräfte für Geschichte und Kultur der Deutschen Minderheit (HIK) und Lehrkräfte, die Geschichte unterrichten

Leitung: Karolina Cislo (Gry w edukacji), Escape-Room Expertin und Autorin des Escape Rooms

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Aufgrund der pandemischen Lage kann sich die Anzahl der Teilnehmenden verändern, oder das Format auf ein Online-Treffen umgestellt werden.

Fragen und Anmeldung:

Koordinator des Projekts: Stefan Mehrens, stefan.mehrens@haus.pl, +48 77 407 9525

—————————————————————————————————————