Zapraszamy na wydarzenie w dniach 18-22 kwietnia w Gliwicach „Tydzień Dla Dziedzictwa” organizowane przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych a DWPN objął patronatem to wydarzenie. Dziękujemy za zaproszenie!

Chętnie wspieramy takie przedsięwzięcie, bo dzięki temu młodzież wzmocni swoje kompetencje zawodowe niezwykle ważne, pozna tajniki konserwatorskie i pogłębi swoją wiedzę nt. historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy. Uczestnicy i uczestniczki będą mieć okazję wziąć udział w warsztatach rzeźbiarsko-konserwatorskich oraz konferencji międzyszkolnej pt. „Modernizmy”. Co więcej będą też zajęcia praktyczne na cmentarzu hutniczym w Gliwicach a to piękny przykład polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego o które warto wspólnie zadbać i poznać jego historię.

Cmentarz hutniczy to zabytkowa nekropolia wielowyznaniowa – chowano tutaj głównie osoby wyznania ewangelickiego ale również katolików – założona w 1808 r. przy ul. Robotniczej w Gliwicach. Obecnie jest administrowany przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych we współpracy z Zespołem Szkół Budowlano-Ceramiczny. Na tym cmentarzu pochowany jest John Baildon – jeden z pionierów epoki industrialnej na Śląsku. Współpracował z arystokracją, przemysłowcami i wynalazcami, rewolucjonizując przemysł na Górnym Śląsku. Wprowadzał innowacje i nowoczesną technologię. Szkot przeszczepiał angielskie rozwiązania na śląski grunt i nie bez kozery nazywany jest ojcem współczesnego hutnictwa żelaza. Dziś zaangażowani nauczyciele oraz młodzież dbają o cmentarz, regularnie prowadzą akcje społeczno-edukacyjne.