Z zadowoleniem informujemy, że opolska siedziba Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zostało niedawno wyposażone w nowoczesny sprzęt, mający na celu poprawę komfortu pracy pracowników oraz efektywności i wydajności biura.Zakup sprzętu był realizowany w ramach zadania publicznego „Poprawa jakości wykonywanych działań oraz komfortu pracy opolskiego biura DWPN oraz dostosowanie działalności projektowej do nowych technologii”, finansowanego z budżetu Województwa Opolskiego na podstawie umowy nr BDO.614.23.9.2023. Dziękujemy za wsparcie!