XXVI Seminarium Śląskie. „ Polsko-niemieckie zmagania o Górny Śląsk”

„Polsko-niemieckie zmagania o Górny Śląsk” to temat przewodni tegorocznego XXVI Seminarium Śląskiego, które odbywać się będzie w dniach 26.10-29.10.2021 r. w formie hybrydowej. Rok 2021 rok jest rokiem setnej rocznicy plebiscytu górnośląskiego oraz III powstania śląskiego. Były to wydarzenia o epokowym znaczeniu dla dziejów Górnego Śląska, zakończyły się bowiem podziałem tego przemysłowego regionu między odrodzonym państwem polskim
a Niemcami. Niosło to za sobą doniosłe skutki w sferze politycznej, gospodarczej. Nie można także zapominać o wpływie, jaki wywarły one na życie mieszkańców regionu. Narastający polsko-niemiecki antagonizm narodowościowy doprowadził w latach 1919-1921 do wyraźnego podziału we względnie zgodnie współżyjącym dotąd społeczeństwie Górnego Śląska. Podział regionu
w 1922 r. stanowił jednak zaledwie zamknięcie pierwszego etapu polsko-niemieckich zmagań
o Górny Śląsk, których elementem były zarówno rożne działania polityczne, ekonomiczne
i kulturalne w okresie międzywojennym oraz szczególnie tragiczne czasy II wojny światowej. Ostateczne rozstrzygnięcie tego wieloletniego konfliktu przyniósł dopiero 1945 r. Historiografie polska i niemiecka często skrajnie różnią się w narracji i ocenie wydarzeń z lat 1919-1921. Seminarium Śląskie zorganizowane w ich setną rocznicę jest dobrą okazją do porównania obecnego spojrzenia polskich i niemieckich historyków.

Z racji sytuacji pandemicznej zaplanowano by tylko dzień 26.10.2021 r. był dniem, w którym Seminarium odbywa się stacjonarnie w Zamku w Kamieniu Śląskim. W pozostałe dni zapraszamy serdecznie na profil Facebook Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie poszczególne panele odbywać się będą w formule online.

Wykład inauguracyjny pt. „Górny Śląsk jako obszar konfliktu polsko-niemieckiego. Próba syntezy”,  który otworzy XXVI Seminarium Śląskiego wygłosi dr Bernard Linek z Instytutu Śląskiego
w Opolu. Następnie odbędzie się debata z cyklu „Rozmowy o Europie” pt. Most pomiędzy Niemcami a Polską? Rola Śląska w stosunkach polsko-niemieckich 1921-2021, która organizowane jest we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Debatę poprowadzi Katarzyna Kownacka (Uniwersytet Opolski) natomiast prelegentkami będą: dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus (Uniwersytet Opolski) oraz dr hab. Urszula Pękala (Fundacja „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego).

Ostatnim punktem programu w dniu 26.10.2021 r. jest, tradycyjna w ramach Seminarium Śląskiego, rozmowa z ks. abp Alfonsem Nossolem. Poprowadzi ją Tomasz Siniew (p.o. Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury).

Serdecznie zapraszamy.

Kontakt:

martyna.halek@haus.pl 

Program:

https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2021/10/program_PL_druk-seminarium-sl.pdf