Wydanie wspomnień Pani Marianne Roth

Niewiele powstało prac traktujących o jednej z najbardziej mrocznych kart historii miasta – holokauście opolskich Żydów. Kilka, głównie opartych na listach wywozowych do obozów koncentracyjnych i innych materiałach, które zachowały się w opolskich archiwach, są źródłem wiedzy w głównej mierze dla specjalistów. Książka Pani Marianne Roth pt. „Intericate Collage” jest wyjątkowa, bo jest naoczną relacją świadka rozgrywających się wydarzeń. Urodzona w 1920 roku, jako Marianne Freund, w napisanych wspomnieniach pokazuje krok po kroku, jak jej ukochane, przyjacielskie, zielone i prowincjonalnie senne miasto przekształca się w upiorne miejsce pod władzą niemieckich nazistów. Słowami p. Roth poznajemy późniejszy, dramatyczny efekt, jaki ta zmiana wywarła na losy jej rodziny. Skomplikowaną drogę prowadząca do ocalenia jej samej i jej brata oraz stratę rodziców w wyniku zagłady. Trudy pierwszych lat na emigracji i późniejszą integrację z nową ojczyzną. Publikacja będzie również nieocenionym wkładem do nauki o regionie, bo będzie pierwszym tego typu wydawnictwem. Ponadto, wydanie tej publikacji przyczyni się do promocji Opola, jako miejsca otwartego, tolerancyjnego oraz empatycznego.

Zapraszamy serdecznie,

na spotkanie zapowiadające wydanie książki „Wielowarstwowy kolaż” Marianny Roth, 10. grudnia 2022 o godz. 15.00 do Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Mniejszości Niemieckiej w Opolu na ul. Szpitalną 11.

Spotkanie prowadzić będzie Pani Beata Kubica oraz Pan Gerhard Schiller, którzy tłumaczyli jak i opracowywali tekst książki.

Kontakt:

Beata Sordon managerka projektów
E-mail: beata.sordon@haus.pl
Tel. 77 407 9519

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Opole w ramach zadania publicznego: Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 10 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 10 500,00 ZŁ

W ramach projektu zaplanowano przetłumaczenie oryginalnego dziennika Marianny Roth oraz wydanie dziennika w formie e-booka.

 

Wydanie publikacji w wersji papierowej możliwe będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 34 020, 00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 44 520, 00 ZŁ