Wybrano nowy zarząd DWPN!

W dniu 9 stycznia w gliwickim biurze Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyło się Walne Zgromadzenie członków DWPN, podczas którego został wybrany nowy zarząd. Na czele zarządu ponownie stanął poseł mniejszości niemieckiej – Ryszard Galla, natomiast funkcję zastępcy prezesa nadal pełnić będzie Wiktor Pawlik z Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Gliwicach.

Ponadto, w skład obecnego zarządu wchodzą – Barbara Sabarth (Uniwersytet w Bayreuth), poseł Henryk Siedlaczek oraz Rufolf Urban (redaktor naczelny czasopisma Wochenblatt). Wierzymy, że nasza współpraca będzie nadal tak udana i owocna jak dotychczas.