Weź udział w projekcie „Survival Paths”!

Pasjonujesz się historią, prawami człowieka i kwestiami społecznymi? Intrygują Cię historie przesiedleńców i wpływ pracy przymusowej na ich życie? Jeśli tak, zapraszamy do wyruszenia w wyjątkową podróż pełną odkryć i refleksji w ramach współorganizowanego przez naszą Organizację projektu „Survival Paths”!

Czym właściwie jest projekt „Survival Paths”?

Idea projektu zawiera się w poszukiwaniu przez młodych ludzi z Polski, Niemiec oraz Włoch fundamentów zróżnicowanego i otwartego społeczeństwa. Stąd tematem wydarzeń będzie historia i los około jedenastu milionów „Displaced Persons”.

Celem projektu jest rzucenie światła na ludzką stronę historii, skupiając się na indywidualnych historiach i doświadczeniach przesiedleńców, a nie na szerokich narracjach historycznych. Z tego powodu w ramach projektu uczestnicy wyruszą w podróż do autentycznych miejsc historycznych w Polsce, Niemczech, a na późniejszym etapie także we Włoszech.

Ścieżki przetrwania opowiedzą historie ludzi, którzy doświadczyli pozbawienia praw, internowania, migracji i repatriacji zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Wskazane zostanie doświadczenie nieludzkiego wykorzystywania siły roboczej poprzez pracę przymusową oraz konkretne warunki życia, jakich doświadczyli przesiedleni.

Pozwoli to na stworzenie namacalnego połączenia między przeszłością a teraźniejszością, zachęcając uczestników do refleksji nad prawami człowieka oraz skomplikowanym związkiem między gospodarką a prawami człowieka.

Natomiast tym, co cenne dla uczestników projektu to możliwość kontaktu ze współczesnymi świadkami, słuchanie ich historii i śledzenie ich indywidualnych podróży, refleksja na temat praw człowieka i związku między ekonomią, a prawami człowieka doświadczona przez wykfalifikowanych trenerów oraz historyków, a także będzie to szansa, by podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami zdobytymi w ramach projektu na różnych platformach, przyczyniając się do szerszego zrozumienia i świadomości omawianych kwestii.

Udział w projekcie pozwoli

– odwiedzać autentyczne miejsca historyczne we Wrocławiu/Dolnym Śląsku, Eichstätt/Bawarii i Apulii (w grudniu), zdobywając doświadczenie z pierwszej ręki na temat miejsc, które odegrały znaczącą rolę w życiu przesiedleńców

– nawiązać kontakt ze współczesnymi świadkami, wysłuchać i poznać ich historie oraz śledzić ich indywidualne podróże

– wysnuć refleksje na temat praw człowieka i związku między ekonomią a prawami człowieka, przy udziale doświadczonych trenerów i historyków

– podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami zdobytymi w ramach projektu

Miejsce i czas projektu

– I oraz II część projektu – 21 września do 27 września we Wrocławiu/Dolnym Śląsku, Eichstätt/Bawarii (Niemcy i Polska).

– III część projektu – 30 listopada do 3 grudnia w Apulii / Włochy

Poszukujemy entuzjastycznych osób, które

– są między 20 a 30 rokiem życia

– wykazują się komunikatywną znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie

– pasjonują się historią, prawami człowieka i kwestiami społecznymi.

– komfortowo posługują się narzędziami cyfrowymi

– mają otwarty umysł, ciekawość i gotowość do angażowania się w znaczące dyskusje i refleksje.

Chcąc wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępy pod adresem https://form.jotform.com/231955384210353

Zapytania prosimy kierować na johannes.schmidt@haus.pl