W dniu 30.06.2021 r. odbyła się konferencja prasowa związana z podpisaniem porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Opolskim – Katedrą Nauk Socjologicznych i Pracy Społecznej.

W ramach podpisanej współpracy instytucjonalnej pomiędzy uczelnią i DWPN, studenci będą prowadzili badania socjologiczne korzystając z dostępnych na stronie internetowej projektu wywiadów oraz realizując własne, stosując metody wykorzystywane w projekcie Archiwum Historii Mówionej.

Jednocześnie realizacja porozumienia zakłada:

  1. organizację praktyk zawodowych dla studentów, 
  2. współpracę i konsultacje przy tworzeniu programów studiów oraz kart przedmiotów,
  3. współorganizację zajęć, spotkań, konferencji oraz innych wydarzeń mających na celu rozwój studentów.

Serdecznie dziękujemy Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Społecznej za zaangażowanie się w działania projektu Archiwum Historii Mówionej.