„Uśpiona pamięć – od Baildona do Troplowitza”

Polsko-niemiecko-żydowskie dziedzictwo kulturowe oraz wzmacnianie kompetencji miękkich i umiejętności zawodowych młodzieży są nam szczególnie bliskie. Dlatego startujemy z nowym projektem pt. „Uśpiona pamięć – od Baildona do Troplowitza”, który będzie polegał na przeprowadzeniu sześciu warsztatów edukacyjnych dla młodzieży. Zwieńczeniem projektu będzie archiwum społeczne, którego treści (opisane fotografie) zostaną zamieszczona na platformie Muzeum online.

Głównym obszarem naszego działania będą dwie gliwickie nekropolie: ewangelicka (1808 r.) i żydowska (1815 r.) o dużych walorach edukacyjnych i kulturowych – dwa przykłady wspólnego polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Młodzież zapozna się z ważną składową historii Śląska dotyczącej wielokulturowości i tożsamości ludzi terenów pogranicza jakim jest np. Górny Śląsk. Na tym terenie splatają się m.in. kultury: śląska, niemiecka, polska, żydowska, czeska, ormiańska, kresowa, szkocka a teraz również ukraińska.

Dzięki projektowi uczestnicy i uczestniczki z Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach pod okiem specjalistów rozwiną swoje zdolności i kompetencje zawodowe w obszarach związanych z: historią lokalną, fotografią w terenie (aspekt estetyczny, aspekt dokumentacyjny); przygotowaniem materiału do fotogrametrii; realizacją zadania z zakresu stereofotogrametrii; przygotowaniem materiałów do wystawy (postprodukcja – opracowanie materiałów). Nie możemy się doczekać efektów prac młodzieży.

Opiekunami z ramienia ZSBC są: Wojciech Zieliński a z inicjatywy „Stary cmentarz żydowski w Gliwicach” Seweryn Botor. Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy.

Fotografie: Anna Gołębiowska Wydarzenie odbywa się w ramach programu Spójnik, który jest częścią starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. http://www.katowicegzm2029.eu