To ostatnia szansa na zgłoszenie kandydatury do Plebiscytu Mosty Dialogu 2022!

Przypominamy, że trwa Plebiscyt Mosty Dialogu 2022. To ostatnia szansa na zgłoszenie kandydatury!

Plebiscyt ma na celu wyłonienie laureatów i laureatki, którzy szczególnie angażują się w zachowanie i promocję wielokulturowości Śląska Opolskiego oraz/lub na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polakami i Niemcami.

W projekcie nagradza się w  kategoriach konkursowych: Ludzie, Organizacje Pozarządowe oraz Instytucje. Państwa głos w Plebiscycie poprzez wskazanie nam odpowiednich osób/instytucji/organizacji jest dla nas bardzo ważny!

Przypominamy, że zgłoszenia można dokonać do 10.10.2022 poprzez stronę internetową Mosty Dialogu – Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (haus.pl), lub na załączonym formularzu.