Szukamy ambasadorów i ambasadorek wielokulturowości oraz międzyludzkiego porozumienia!

Z wielką przyjemnością informujemy, że 4 lipca br. odbyło się I posiedzenie Kapituły Plebiscytu „Mosty Dialogu 2022”.

Plebiscyt ma na celu pokazanie w przestrzeni publicznej i uhonorowanie tych, którzy od lat realizują ideę kulturowej różnorodności i wielojęzyczności oraz propagują wiedzę o regionie. Ma również za zadanie wydobyć na światło dzienne teraźniejszość i przeszłość Górnego Śląska, w tym województwa opolskiego pod kątem współczesnego wizerunku województwa jako otwartego i atrakcyjnego.

Rozwój wielokulturowości oraz jego promocja wśród mieszkańców województwa ma wzmocnić aktywne uczestnictwo województwa opolskiego w partnerskiej -międzynarodowej i krajowej – współpracy międzyregionalnej, a także pełne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej na poziomie regionalnym. W projekcie nagradza się w  kategoriach konkursowych: Ludzie, Organizacje Pozarządowe, Instytucje oraz „Złote Mosty Dialogu”.

Prosimy mieszkańców Śląska Opolskiego, by zgłaszali osoby, instytucje i organizacje.

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin

Więcej informacji:

Irena Machura, irena.machura@haus.pl