Spotkanie z niemiecką pisarką Roswithą Schieb, autorką albumu „Śląsk – historia, krajobrazy, kultura”

Spotkanie autorskie

„Śląsk – historia, krajobrazy, kultura” – rozmowa z Roswithą Schieb, autorką albumu oraz tłumaczką Beatą Kozak

5 sierpnia 2022 r. (piątek), godz. 17:00

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

ul. Minorytów 4

Z okazji wydania przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej polskojęzycznej wersji albumu Roswithy Schieb „Schlesien – Geschichte, Landschaft, Kultur”, zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na spotkanie z jego autorką oraz tłumaczką Beatą Kozak.

Zabierzemy Was w podróż po Śląsku – od jego zachodniej części – Zgorzelca, przez Wrocław i Opole, aż do wschodnich granic – Katowic i okolic. Porozmawiamy o albumie, który ukazuje bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i krajobrazowe Śląska. Zawarte w albumie teksty oraz fotografie Marka Maruszaka podkreślają niezwykłą różnorodność regionu, którą możemy odnaleźć zarówno w obyczajowości, zwyczajach i językach.

Goście:

Roswitha Schieb, niemiecka pisarka, autorka albumu „Śląsk – historia, krajobrazy, kultura”

Beata Kozak, tłumaczka publikacji  

moderacja: Irena Machura, wicedyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Język spotkania: polski i niemiecki.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 4 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia i kontakt:

Klaudia Skapczyk, managerka projektów

tel. 77 407 95 27 lub 77 402 51 05, e-mail: klaudia.skapczyk@haus.pl

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej Hausbooks na www.hausbooks.pl.

Organizator:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partner:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

Treffen mit der deutschen Schriftstellerin Roswitha Schieb, Autorin der Publikation „Schlesien – Geschichte, Landschaft, Kultur”

Autorentreffen

„Schlesien – Geschichte, Landschaft, Kultur” – ein Gespräch mit der Autorin Roswitha Schieb und der Übersetzerin Beata Kozak

5. August 2022 (Freitag), 17:00 Uhr

Stadtbibliothek in Oppeln, Minorytów 4

Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit hat dieses Jahr die polnische Version der Publikation „Schlesien – Geschichte, Landschaft, Kultur” herausgegeben. Aus diesem Anlass laden wir Sie zum Treffen mit der Autorin Roswitha Schieb und der Übersetzerin des Albums Beata Kozak in die Stadtbibliothek in Oppeln ein. Kommen Sie mit uns auf eine Reise durch Nieder- und Oberschlesien. Wir sprechen über die Vielfalt der Region, die sich in der Kultur, Geschichte, in den Gewohnheiten und Sprachen wiederspiegelt.  

Gäste:

Roswitha Schieb, deutsche Schriftstellerin, Autorin der Publikation „Schlesien – Geschichte, Landschaft, Kultur”

Beata Kozak, Übersetzerin der Publikation 

Moderation: Irena Machura, Stellvertretende Geschäftsführerin des HDPZ

Das Treffen wird in deutscher und polnischer Sprache stattfinden. Die Teilnahme am Treffen ist kostenlos. Bitte bestätigen sie Ihre Teilnahme bis zum 4. August.

Bestätigung und Kontakt:

Klaudia Skapczyk, Projektmanagerin

Tel. 77 407 95 27 oder 77 402 51 05, E-Mail: klaudia.skapczyk@haus.pl

Wir laden Sie zu unser Online-Buchhandlung auf www.hausbooks.pl ein.

Organisator:

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

Partner:

Stadtbibliothek in Oppeln