Ruszyła rekrutacja do 3.0 edycji projektu „Jugendpunkt. – Niemieckie Kluby Młodzieżowe” !

Projekt „Jugendpunkt. – Niemieckie Kluby Młodzieżowe” jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2021 i 2022.

Jugendpunkty, inaczej Kluby Młodzieżowe są przestrzenią dla młodzieży mniejszości niemieckiej i jej otoczenia, gdzie może ona swobodnie spędzać swój wolny czas. To miejsca gdzie młodzi ludzi mogą się spotykać, wymieniać pomysłami, wspólnie pracować nad różnymi interesującymi ją tematami, realizować własne projekty i w ten sposób mieć wpływ na rozwój programu w swoim klubie młodzieżowym.

W ramach projektu poszukujemy młodzieżowego/-wej animatora/-ki kultury, którego/której zadaniem będzie bezpośredni kontakt z członkami klubu, a także przygotowywanie i koordynacja spotkań. Oferta jest kierowana do osób w wieku 18-26 lat, które chętnie angażują się społecznie, szukają nowych wyzwań i doświadczeń, lubią pracę z młodzieżą oraz chcą aktywnie spędzać swój wolny czas.

Oferujemy: umowę zlecenie, elastyczne godziny pracy, szkolenie wprowadzające, indywidualne sesje coachingowe z mentorką oraz możliwość rozwoju i poszerzenia swoich kompetencji.

Zachęcamy do zgłaszania się przez formularz: https://forms.gle/6CwmhmQzLGfwVhMD8

Koordynacja projektu:

Andżelika Wolny

E-mail: andzelika.wolny@haus.pl

Tel. 77 4079522

Projekt finansowany  ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.