Rekrutacja do projektu Akademia Młodych Liderów MN trwa!

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz czwarty rozpoczyna rekrutację do programu szkoleniowego skierowanego do młodych osób w wieku od 20 do 35 lat, które są związane z Mniejszością Niemiecką oraz wykazują chęć zaangażowania się w środowisko Mniejszości Niemieckiej.

Cykl 4 szkoleń umożliwi uczestnikom skonfrontowanie się z własną osobą –

z zaangażowaniem społecznym oraz własną tożsamością. Spotkania oscylować będą wokół obszarów takich jak teoria wpływu społecznego, trening komunikacji interpersonalnej, zarządzanie projektem oraz umiejętności menadżerskie. Dzięki temu, uczestnicy nie tylko zdobędą teoretyczne podstawy, ale również będą mieli okazję w praktyce eksplorować i rozwijać umiejętności obywatelskie, jak również zdolności przywódcze w kontekście współpracy z Mniejszością Niemiecką. Jednym z unikalnych elementów naszej oferty jest także szkolenie w Gdańsku, w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia nacisk zostanie położony na wymianę doświadczeń z zakresu współpracy młodzieżowej. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w interesujących niemieckojęzycznych warsztatach i odkrywać ślady historii miasta.

Terminy szkoleń:

24. – 26.05.2024 – 1. szkolenie, Opole

Teoria wpływu społecznego, trening komunikacji interpersonalnej, wprowadzenie do tematyki wystąpień publicznych

21. – 23.06.2024 – 2. szkolenie, Opole

Zarządzanie projektem, techniki umiejętności menadżerskich, spotkanie z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej

25. – 29.09.2024 – 3. szkolenie, Gdańsk

Wymiana polsko-niemiecka do Gdańska, wymiana doświadczeń z zakresu współpracy międzynarodowej, interesujące warsztaty, odkrywanie śladów niemieckojęzycznej historii miasta w ciekawej formie

08. – 11.11.2024 – 4. szkolenie, Opole

Tajniki wystąpień publicznych, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w kontekście bycia liderem Mniejszości Niemieckiej

Inwestycja: 492 PLN cena obejmuje cykl 4 szkoleń, 123 PLN za każde szkolenie (możliwość płatności w 2 ratach). Cena zawiera: program, nocleg i pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Zapisy trwają do 04.04.2024!

Kontakt: julia.skoluda@haus.pl daria.kulik@haus.pl