DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Zapomniane dziedzictwo

Od 2017 roku działa dwujęzyczna strona naszego projektu http://www.zapomnianedziedzictwo.pl/, która sukcesywnie jest poszerzana o historie kolejnych zapomnianych obiektów ze Śląska, stanowiących jego dziedzictwo kulturowe. Obecnie na stronie opisane są losy ponad
50 obiektów i 180 miejsc ze Śląska, w których można odnaleźć niemieckie ślady. Na stronie znajdują się archiwalne i obecne fotografie miejsc, które niegdyś były wizytówką regionu,
a dziś z różnych przyczyn są opuszczone, zaniedbane i niejako zapomniane. Dokumentacja fotograficzna wzbogacona została opisami obiektów, które zawierają m.in. informacje o historii danego obiektu i jego przeznaczeniu  w przeszłości i obecnie. Teksty te zostały przygotowane przez historyków_czki i miłośników_czki Śląska. Uzupełnieniem wyżej wymienionych materiałów są nagrania audiowizualne z relacjami mieszkańców_nek tych miejsc (świadków_inie historii), artykuły prasowe dot. danego obiektu lub ciekawe anegdoty
i opowieści związane z jego historią lub przeznaczeniem i ich losem.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Zapomniane Dziedzictwo

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 8 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 22 000 zł