DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Niemieckie Kluby Młodzieżowe/Jugendpunkt

„Jugendpunkt” to innowacyjny projekt niemieckich klubów młodzieżowych, który daje przestrzeń do działania, możliwość kształtowania realizowanego programu językowo- kulturalnego oraz decydowania o tym, jak, co i kiedy będzie się działo w klubie.

Miejsca te są nadzorowane przez młodzieżowych animatorów i animatorki kultury, dzięki czemu w ciągu roku odbywa się średnio 12 trzygodzinnych spotkań. Program jest oparty na zainteresowaniach uczestników i składa się z ćwiczeń i dyskusji, tak aby zachęcić do aktywnego uczestnictwa i używania języka niemieckiego w życiu codziennym. Spotkania w ramach projektu są aktywną i atrakcyjną formą spędzania czasu, pozwalającą młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Dla kogo? Młodzież MN w wieku od 12 do 16 lat

A co  z młodszymi? Dla nich mamy coś specjalnego – Jugendpunkt Junior dedykowany osobom w wieku od 7 do 11 lat

Zgłoszenia: Cały rok, bezpośrednio mailowo u animatora, bądź przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/hURde8otwn37PwjPA

Jugendpunkt Junior

Biała | Zülz

Dobra | Dobrau

Walce | Waltzen

Zbrosławice | Broslawitz

Olsztyn | Allenstein

Opole | Oppeln

Jugendpunkt

Biała | Zülz

Izbicko | Stubendorf

Gliwice | Gleiwitz

Racibórz | Ratibor

Bytom – Stolarzowice | Beuthen – Stollarzowitz

Bartoszyce | Bartenstein

Kłodzko | Glatz

Siemianowice Śląskie | Laurahütte-Siemianowitz

Leśnica | Leschnitz

Zbrosławice | Broslawitz

Ligota Turawska | Ellguth Turawa

Jonkowo | Jonkendorf

Chrząstowice | Chrostau

Trzebiszyn | Trebiszyn

Nidzica | Neidenburg

Brzeźnica | Bresnitz

Komprachcice | Comprachtschütz

Olesno | Rosenberg

Chcesz atrakcyjnie, ciekawie i aktywnie spędzić czas wolny?

Masz ochotę na realizowanie własnych pomysłów oraz integrację?

Dołącz do klubu i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania!

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny RFN, budżetu gminy Leśnica oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie umowy nr 9-31/WMNiE/2024 z dn. 12.03.2024.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ROKU 2024

Niemieckie Kluby Młodzieżowe

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 45 000 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 230 925 zł