DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Muzeum Online

„Muzeum online” to zdigitalizowane dokumenty ikonograficzne i towarzyszące im teksty kuratorskie, zapisy audio-video objaśniające dane zagadnienia przybliżające historię i kulturę mniejszości niemieckiej oraz dzieje innych mniejszości narodowych i etnicznych. Muzeum online to także przestrzeń do dyskutowania o historii i spieranie się o jej interpretację. To wreszcie mapa wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa na terenach pogranicza: Dolny i Górny Śląsk, Wielkopolska, Mazury, Pomorze. W Muzeum online będzie można przeczytać i usłyszeć mniej znane historie rodzinne, sąsiedzkie, obrazujące zawiłe i ciekawe losy ludzi pogranicza. Opracowane materiały nie narzucają jednej obowiązującej interpretacji przedstawianego fenomenu lub wydarzenia historycznego, ale pokazują je z możliwie wielu perspektyw, pozostawiając ocenę odbiorcy.
Do współpracy zapraszamy: organizacje pozarządowe, izby regionalne, ośrodki kultury i edukacji, muzea, szkoły, inicjatywy lokalnej oraz pasjonatów i pasjonatki do współkreowania tego wirtualnego miejsca.

Link do muzeum: www.muzeum.haus.pl

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej (do 2020 roku)

W latach 2015-2020 Dom Współpracy Polsko Niemieckiej realizował projekt pod nazwą Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od roku 2021 projekt realizowany jest przez związek stowarzyszeń o tej samej nazwie.

W roku 2020, w ramach projektu zrealizowano m.in.:

 1. Artykuły naukowe:
  • „Czyż Niemcy są naszymi przyjaciółmi, czyż wywiad Guderiana nie pracuje?”. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej w regionie szczecińskim w latach 1945–1959″ Arkadiusz Słabig
  • „Problem mniejszości niemieckiej w Polsce jako przedmiot działalności naukowo-badawczej i szkoleniowej w aparacie bezpieczeństwa PRL” Zbigniew Bereszyński
  • „Obecność Niemców i języka niemieckiego w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 1945 r. w świetle działań podejmowanych przez organy bezpieczeństwa po 1945 r.” Grzegorz Bębnik
 2. Wywiady pogłębione:
  • Georg Taube, Biskupiec
  • Agnieszka Białek, Olsztyn
 3. Biogramy postaci, które odegrały lub odgrywają nadal ważną rolę w życiu mniejszości niemieckiej.
 4. Publikacje
  • monografia  „Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1990 autorstwa dra Zbigniewa Bereszyńskiego” /dodruk/
  • praca zbiorowa „Pod lupą bezpieki. Aparat represji wobec Niemców na Ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie władzy komunistycznej” /dodruk/
 5. Spotkania Rady Naukowej

Materiały zebrane w poprzednich latach funkcjonowania projektu dostępne są pod tym adresem.