DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

ELOm

Czym jest ELOm?
W założenia jest to projekt mający na celu aktywizować młodzież Mniejszości Niemieckiej do podejmowania działań w zakresie promowania zarówno kultury niemiecko-polskiej, jak i wzmacniania współpracy obydwu tych narodowości. Jednak takie podsumowanie projektu nie może zostać uznane za wyczerpujące, ponieważ ELOm to coś znacznie więcej. ELOm to ludzie, którzy nie boją się brać na siebie odpowiedzialności, uczą się być liderami i liderkami , a także przez swoje inicjatywy chcą, w mniejszym bądź większym stopniu, wpłynąć na poprawę swojego otoczenia. ELOm to też cykl szkoleń, który przez wielogodzinne warsztaty budzi w uczestnikach i uczestniczkach niewyczerpane pokłady kreatywności, energii i chęci do działania. W ramach ELOm uczestnicy i uczestniczki uczą się organizować swój własny projekt od początku do końca, przy wsparciu za strony koordynatorki oraz trenera i trenerek, co pozwala bieżąco rozwiązywać trudności, w wyniku czego uczestnicy i uczestniczki wynoszą bardzo praktyczną wiedzę, sprawdzoną na własnym przykładzie. Ponadto ogromną zaletą programu ELOm, jest to iż nie narzuca się w nim żadnych ograniczeń co do tematu. Osoby uczestniczące same decydują czego ma dotyczyć ich przedsięwzięcie, dochodzą do tego na podstawie własnych analiz i rozmów dotyczących potrzeb w ich otoczeniu.

Czego dotyczą projekty?
Przykładowe projekty, które zostały stworzone przez osoby biorące udział w programie, to chociażby Ekomoto dotyczący problemu połączenia motoryzacji i dbania o planetę, z którym mierzymy się we współczesnym świecie; z kolei celem koordynatorów i koordynatorek projektu Erstehilfe,  było przekazanie wiedzy na temat pierwszej pomocy uczniom i uczennicom szkoły podstawowej. Jeszcze innym projektem był In die vier Himmelsrichtungen, podczas którego prelegenci i prelegentki starali/-łynsię przekazać najważniejsze informacje na temat skrajnie różnych kulturowo państw, aby zaszczepić w młodych ludziach większą tolerancję i ciekawość do otaczającego ich świata. Już na podstawie tych trzech projektów widać, że tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i jedynym co ogranicza liderów w pracy jest wyłącznie ich wyobraźnia.  

Dlaczego projekt ELOm jest ważny?
Doskonałym potwierdzeniem tego, że ELOm jest ważnym projektem jest fakt, iż powstają kolejne jego edycje,  do których  zgłasza się z roku na rok coraz więcej chętnych. Ponadto sam program bardzo się rozwija np. w maju 2020 powstał dział medialny, w skład którego wchodzą właśnie uczestnicy i uczestniczki projektu. Jej celem jest pokazywanie działalności ELOmowiczów w social mediach, aby zachęcać innych do dołączenia do aktywnego działania w Mniejszości Niemieckiej.
ELOm wprowadza wielu nowych członków i członkiń w kręgi Mniejszości Niemieckiej czy to jako przyszłych liderów i liderki, którzy/-re zainteresowani/-e rozwojem osobistym poznają struktury mniejszości i zostają na dłużej, czy jako uczestników i uczestniczki owych projektów.
Doświadczenie nabyte w programie szkoleniowym jest naprawdę wyjątkowo cenne, ponieważ mało jest takich ofert, które oprócz wartościowego merytorycznie zakresu materiału, posiada również praktyczne działanie w różnych sytuacjach i przekłuwa wiedzę teoretyczną nabytą z krótkich wykładów w działanie.

Co dalej po ELOm?
Absolwenci/-tki ELOm, którzy/-e bardzo często nie chcą poprzestać na jednej edycji dalej chcą się ,,uczyć” bycia liderem i liderką oraz angażować się w działania Mniejszości Niemieckiej. Specjalnie dla nich został stworzony projekt proELOm, który ma w jeszcze większym stopniu wspierać rozwój młodych liderów/-ek stawiając przed nimi coraz wyższe cele, jednak dalej przy ogromnym wsparciu ze strony koordynatorki i trenera, trenerek i coach’ki. Biorą oni pod uwagę wcześniejsze doświadczenie abiturientów/-ek, dlatego młodzież ma coraz większe możliwości w tworzeniu projektu, chociażby poprzez szukanie nowych sponsorów czy partnerów.

Za co uczestnicy/-czki kochają ELOm?
Nie możemy jednak zapominać o najważniejszej rzeczy, która wyróżnia program Elementarz Lidera Organizacji na tle innych, podobnych, programów- jest to niesamowicie ciepła, wręcz rodzinna atmosfera, w której zakochuje się chyba każdy uczestnik i każda uczestniczka. Poczucie bezpieczeństwa, wsparcie zarówno psychiczne, jak i takie poprzez aktywne działanie (pomoc w organizacji ze strony innych uczestników/-czek) jest tu na porządku dziennym. Zarówno uczestnicy/-czki, jak i koordynatorka wkładają dużo pracy w to, aby ELOm nie tylko był miejscem nauki i rozwoju osobistego, ale także miejscem, gdzie każdy kto potrzebuje wsparcia je otrzyma. Być może na pierwszy rzut oka nie wydaje się to aż tak ważne, jednak przy intensywnej pracy,  każdy potrzebuje wparcia i pomocy ze strony drugiej osoby, a w naszej małej ELOmowej rodzince na pewno je otrzyma.
Autorka: Ania J., absolwentka 2. Edycji ELOm, 1. i 2. edycji proELOm.