DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Bilingua – łatwiej z niemieckim! Ogólnopolska kampania promująca polsko-niemiecką dwujęzyczność

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od 10 lat prowadzi ogólnopolską kampanię „Bilingua-łatwiej z niemieckim!” mającą na celu promocję polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Realizowane
w ramach projektu działania łączą naukę języka niemieckiego z poznawaniem historii i kultury Mniejszości Niemieckiej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Podejmowane przez nas inicjatywy to m.in. organizacja animacji językowych w przedszkolach, szkołach oraz innych zainteresowanych podmiotach, doradztwo w zakresie dwujęzyczności oraz organizacji nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, warsztaty i szkolenia
dla nauczycieli_ek j. niemieckiego, warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży, spotkania dla rodzin wychowujących/planujących wychowywać dzieci dwujęzycznie, materiały edukacyjne z języka niemieckiego oraz wydawanie polsko-niemieckich magazynów dla dzieci (KEKS, bäm!).

Wszelkie informacje oraz aktualności nt. kampanii znajdują się na naszym profilu w mediach społecznościowych:https://www.facebook.com/latwiejzniemieckim oraz stronie internetowej http://www.bilingua.haus.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się magazynem młodzieżowym bäm! http://baem.haus.pl/

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ROKU 2023
Działalność Punktu Doradczego i inne działania mające na celu wspieranie polsko-niemieckiej dwujęzyczności w ramach kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 84 499,92 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 189 519,81 zł