Prezentacja wystawy „Obcy hajmat? Śląsk w 1945 roku i w latach powojennych” online.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami projektu serdecznie zaprasza 24.11.2020 o godz. 18:00 na prezentację wystawy „Obcy hajmat? Śląsk w 1945 roku i w latach powojennych” online połączoną z wykładem.

Dwujęzyczna wystawa „Obcy hajmat? Śląsk w 1945 roku i w latach powojennych” poświęcona historii i losom Ślązaków, pokazuje jeden z najgorszych czasów dla rdzennej ludności Śląska, który rozpoczął się wraz z najazdem Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. i naznaczony była morderstwami, gwałtami, porwaniami i grabieżami. Ale tragedia ta trwała nie tylko do końca wojny, lecz jeszcze przez wiele lat. W 2020 roku odbywa się szereg wydarzeń upamiętniających koniec wojny sprzed 75 lat. Poprzez tę wystawę chcemy przyczynić się do obchodów tej rocznicy, aby historia Śląska nie została zapomniana, a także do międzynarodowego porozumienia, zwłaszcza w tym historycznym regionie przygranicznym.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wernisażu wystawy nie jest możliwy, ale chcemy zaprezentować wystawę online. Wystawa ta w przyszłości będzie udostępniana instytucjom zainteresowanym wypożyczeniem.

Prezentację poprzedzi krótki wstęp kuratora wystawy.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie i odbędzie się w całości online: na profilu FB Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w języku polskim oraz na profilu FB Archiwum Historii Mówionych w języku niemieckim.

KONTAKT:

Anna Suchan, managerka projektów

Tel. 77 407 95 26

e-mail: anna.suchan@haus.pl

Partner:

Dodaj komentarz