Prawdziwy hit – nowa wirtualna wystawa pt. „W poszukiwaniu dziadków…”

Warto wiedzieć, kim byli nasi przodkowie… serdecznie zapraszamy do odkrywania najnowszej dwujęzycznej wystawy wirtualnej DWPN pt.:  „W poszukiwaniu dziadków…” której kuratorką jest Marta Maćkowiak, genealożka i tropicielka historii rodzinnych. 

Relacje z rodziną bywają różne, ale nie ulega wątpliwości, że pełnią one niezwykle ważną funkcję w kształtowaniu się naszej tożsamości i postrzegania świata. Dotyczy to zarówno więzi z żyjącymi krewnymi, jak i przodkami, których nie mieliśmy szansy poznać. Odziedziczyliśmy po nich nie tylko wygląd, charakter czy zainteresowania. Nosimy w sobie historie naszych rodziców, dziadków, babek i dalszych pokoleń. A te — zarówno radosne, jak i tragiczne — mają ogromny wpływ na nasze życie, wybory i przekonania. Poznając życiorysy naszych przodków, możemy przede wszystkim poznać siebie. W miarę odkrywania historii członków rodziny jesteśmy w stanie zauważyć powtarzające się schematy, uwolnić się od nich i zacząć pisać własną historię.

Zerknijcie do naszego wyjątkowego dwujęzycznego archiwum – skarbnicy mikrohistorii terenów pogranicza i tajemnic rodzinnych!

Link do wystawy: https://muzeum.haus.pl/wystawa/wirtualna-wystawa-w-poszukiwaniu-dziadkow/

Zdjęcie: Janusz Maćkowiak i Ruta Mandelbaum

Projekt „Muzeum online” jest finansowany ze środków Ministerstwa ds. Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN, Fundacji Dom Górnośląski i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.