Poszukujemy świadków czasu, którzy zakładali DFK!

W ramach projektu „Archiwizacja i dokumentacja historii mniejszości niemieckiej” poszukujemy osób które zakładały, bądź też pomagały założyć koła DFK (Deutscher Freundschaftskreis) w latach 80tych/90tych. Interesują nas ówczesne warunki, reakcja społeczeństwa i zaangażowanie miejscowej ludności. Ponadto chcielibyśmy dowiedzieć się, jak zmieniła się struktura DFK – od założenia po dzień dzisiejszy (czy się zmieniła?) – i podejście lokalnej społeczności do koła DFK i jego działalności.

Osoby te prosimy aby podzieliły się  swoimi wspomnieniami i doświadczeniem. Nasi współpracownicy cały czas szukają świadków tamtych wydarzeń, chcemy aby te historie związane z zakładaniem mniejszości niemieckiej w lokalnych społecznościach nie zostały zapomniane.

Szukamy również materiałów archiwalnych z powstania i prowadzenia koła DFK w najróżniejszej postaci. Od rejestru pierwszych członków, przez protokoły z zebrań i podstawowych dokumentów prowadzenia organizacji, po korespondencję, zdjęcia i filmy z początków DFK.

Projekt  „Archiwizacja i dokumentacja historii mniejszości niemieckiej” finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodaj komentarz