Organizujemy szkolenie dla nauczycieli o poezji przyrodniczej, które odbędzie się 24 kwietnia 2021r.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza nauczycieli języka niemieckiego oraz „Własnej historii i kultury” na szkolenie poświęcone tematyce poezji przyrodniczej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, czym jest poezja przyrodnicza, jak ją wykorzystać w klasie oraz jak poprowadzić uczniów do samodzielnego pisania krótkich wierszy o przyrodzie. Temat poezji przyrodniczej stanowi dobrą okazję do spędzenia czasu z uczniami na świeżym powietrzu – lub (w przypadku nauczania zdalnego) do zachęcenia ich do spędzania większej ilości czasu na łonie natury.

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2021 roku (sobota) w godzinach 10-13. 30, na platformie Zoom. Język szkolenia jest niemiecki. Prowadząca jest dr Dorothee Rabe, germanistka i trenerka kreatywnego pisania. Rejestracja odbywa się do 23. 04. 2021 r. poprzez formularz znajdujący się pod poniższym linkiem: https://forms.gle/pYWg16DGAxU5DM7DA

Kontakt: Stefan Mehrens, ifa Kulturmanager, stefan.mehrens@haus.pl +48 77 407 9525

Szkolenie odbędzie się w ramach konkursu pod nazwą „Poezja przyrodnicza – konkurs kreatywnego pisania”. Uczestnicy konkursu powinni albo napisać własne wiersze o tematyce przyrodniczej, albo w twórczy sposób wyrecytować lub zaprezentować już istniejące wiersze przyrodnicze. Więcej informacji na temat samego konkursu można znaleźć pod poniższym linkiem: www.haus.pl

Das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit lädt Lehrer_innen für Deutsch und „Eigene Geschichte und Kultur“ zu einer Schulung zum Thema Naturlyrik ein. In der Schulung lernen die Teilnehmer_innen, was Naturlyrik ist, wie man sie im Unterricht einsetzen kann, und wie man die Schüler_innen dazu anleiten kann, selber kurze Gedichte über die Natur zu schreiben. Das Thema Naturlyrik bietet eine gute Möglichkeit, mit den Schüler_innen an der frischen Luft Unterricht zu verbringen – bzw. sie (bei Fernunterricht), dazu zu ermuntern, selber mehr Zeit in der Natur zu verbringen.

Die Schulung wird am 24. April 2021 (Samstag) von 10-13.30 stattfinden, auf der Plattform Zoom. Die Sprache ist Deutsch. Leiterin der Schulung ist Dr. Dorothee Rabe, Germanistin und Trainerin für kreatives Schreiben. Die Anmeldung findet bis zum 23.04.2021 über das Formular unter folgendem Link statt: https://forms.gle/pYWg16DGAxU5DM7DA

Kontakt: Stefan Mehrens, ifa Kulturmanager, stefan.mehrens@haus.pl +48 77 407 9525

Die Schulung findet im Rahmen des Wettbewerbs mit dem Namen „Naturlyrik – kreativer Schreibwettbewerb“ statt. Die Teilnehmenden dieses Wettbewerbs sollen entweder selbst Gedichte über die Natur schreiben, oder bereits existierende Naturgedichte auf kreative Art und Weise rezitieren bzw. darstellen. Mehr Infos zu dem Wettbewerb an sich finden Sie unter folgendem Link: www.haus.pl

Dodaj komentarz