Nabór kół DFK do udziału w projekcie „Niemiecki Klub Malucha” w 2024 roku!

„Niemiecki Klub Malucha” to projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obejmuje on zajęcia animacyjne w języku niemieckim dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Projekt służy poprzez naukę języka rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej. To wsparcie dla rodziców pragnących wychować dzieci dwujęzycznie oraz zapewnić im regularny kontakt z językiem i kulturą niemiecką.

LINK DO ZGŁOSZEŃ ONLINE: https://forms.gle/gbjLmQMWpRyGzpMJA

Kto może założyć Niemiecki Klub Malucha?

Projekt realizowany jest we współpracy z lokalnymi kołami DFK. Przedstawiciele kół mogą zgłosić chęć udziału w projekcie. Należy spełnić trzy warunki:

• zapewnienie darmowego dostępu do sali, w której

będą odbywać się zajęcia,

• wskazanie nauczyciela języka niemieckiego, który

będzie prowadzić zajęcia (honorarium zapewniane

jest w ramach projektu),

• przeprowadzenie rekrutacji dzieci.

Termin zgłoszeń do udziału w projekcie w 2024 roku trwa do końca lipca 2023 roku. Od sierpnia otwarta zostanie lista rezerwowa. Przewidywany start zajęć – marzec/kwiecień 2024 roku.