„Na tropie Utopka Roztropka – w świecie górnośląskich podań i baśni

Utopek, skarbnik, bebok czy szarlej – te legendarne stwory od wieków wpływały na wyobraźnię mieszkańców Górnego Śląska. Jak wyglądały owe baśniowe straszki, gdzie można było je spotkać, w jaki sposób się przed nimi chronić, i przede wszystkim, co z dawnych opowieści i lokalnego folkloru pozostało na Śląsku do dziś? Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Zapytaj Starkę o Beboka!”, mającym na celu promowanie, utrwalenie i zebranie śląskich wierzeń, podań i legend.

Do akcji zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klas 1-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zasady udziału w konkursie

 Uczestnicy będą mieli za zadanie zebranie opowieści o śląskich straszkach, w szczególności tych z Gliwic i powiatu gliwickiego, w formie rozmów przeprowadzonych ze swoimi najbliższymi, przedstawicielami starszego pokolenia.

Sposób zebrania legend i opowieści lokalnych

Rozmowy można zebrać na dwa sposoby. Każdy ze sposób będzie oceniana osobno.

– W formie audio (czas nie dłuższy, niż 5 minut) – I sposób –

W formie pisanej (obojętność do dwóch stron A4, 700 znaków, Microsoft Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12) – II sposób.

Zgłoszenia i kontakt:

Małgorzata Makowska, managerka projektów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Tel. 77 407 9523

E-mail: malgorzata.makowska@haus.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024

https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2024/05/Regulamin-konkursu-Zapytaj-Starke-o-Beboka.pdf

https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2024/05/Zalaczniki-do-konkursu-Zapytaj-Starke-o-Beboka.pdf

https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2024/05/Zapytaj-Starke-o-Beboka-opis-konkursu.pdf