Mobilna Akademia NGO MANGO w Opolu: 29 czerwca 2021 r.

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza na dwa bezpłatne, jednodniowe, intensywne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane w Opolu, we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej

Drugie szkolenie odbędzie się 29 czerwca 2021 r. Temat:

„Zagadnienia prawne w organizacjach”.  Prowadzący: Grzegorz Wiaderek.  Główne zagadnienia: Ryzyka prawne w działalności organizacji i sposoby ich minimalizowania. Najważniejsze dokumenty i umowy w organizacji, ich kluczowe elementy. Prawne uwarunkowania działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące finansowania organizacji i wybranych metod pozyskiwania środków

Szczegółowy program znajduje się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/rzfwp

Informacji o szkoleniu udziela Aurelia Langosz: aurelia.langosz@haus.pl.

Więcej informacji o szkoleniu: https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2021/06/Mango_Opole_FAOO.pdf

WAŻNE INFORMACJE:

1. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa.

2. Każda osoba uczestnicząca ma obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy w trakcie szkolenia i przerw – maseczka powinna zakrywać zarówno usta jak i nos – bezwzględnie.

3. Prosimy o jak najczęstsze mycie i dezynfekowanie dłoni.

4. Zachowujemy odpowiedni dystans od siebie.