„Miszung – poznanie przez sztukę” w ramach projektu „Muzeum online”

Serdecznie zapraszamy do Wilczego Gardła, dzielnicy Gliwic, osoby dorosłe na spotkanie informacyjne dotyczące warsztatów pt.: „Miszung – poznanie przez sztukę”.

Nieprzypadkowo wybraliśmy określenie naszych interdyscyplinarnych działań artystyczno-społecznych ‘miszung’, bo to śląskie słowo oznaczające mieszaninę, harmider, rozgardiasz.

„Miszung – poznanie przez sztukę” to historie ludzi opowiedziane, zapisane, sfotografowane i stworzone w odniesieniu do miejsca (miejsc), skąd pochodzą i w którym żyją. Celem cyklu warsztatów, które będą odbywały się w roku 2023, jest przyglądniecie się swojej historii i herstorii, wzajemne poznanie poprzez dzielenie się swoimi opowieściami rodzinnymi i sąsiedzkimi, prezentacjami własnych kultur i tradycji oraz szeroko rozumianej tożsamości. Zrozumienie i integracja – pozbawione protekcjonalizmu – oparte na neutralnym gruncie sztuki. Narracje o tradycjach, wartościach, dziedzictwie kulturowym mniejszości, wymiana doświadczeń, staną się pretekstem do działań twórczych, a te z kolei do integracji.
I odwrotnie – twórczość byłaby pretekstem do spotkań, zrozumienia, wymiany kulturowej, w końcu integracji.

„Miszung – poznanie przez sztukę” zwieńczy wystawa prac uczestniczek i uczestników. Zostawimy też ślad cyfrowy w „Muzeum online”, by móc poprojektowo inspirować art-opowieściami ludzi terenów pogranicza. Wystawa będzie prezentacją nie tylko powstałych dzieł, ale umożliwi prowadzenie dialogu międzykulturowego i integracji społeczności lokalnej. Poprzez zajęcia twórcze i dialog przekraczamy granice własnej kultury, tradycji i języka. Poszukujemy tożsamości na styku kultur po to, aby powrócić wzbogaconym wewnętrznie – być w kontakcie z pięknem.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz wykład: „Historia Wilczego Gardła”, inż. arch. Jacka Malczewskiego.

Termin: 25.02.2023 o godzinie 16:00

Miejsce: Pracownia Działań Artystycznych i Projektowych, Wilcze-Gardło, pl. Jaśminu 2

Organizatorzy: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Pracownia Działań Artystycznych i Projektowych

Partner merytoryczny: Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie

Projekt „Muzeum online” został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny RFN, Fundacji Dom Górnośląski i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.