Kurs na wychowawcę wypoczynku

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje kurs dla wychowawców wypoczynku w terminie 03-5 listopada 2023, w ośrodku szkoleniowym „Strażak” w Turawie.

(Zgodnie z art.  92c ust 2 pkt 2 lit. a ustawy o systemie oświaty kadrę wypoczynku stanowią kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej program kursu obejmuje 36h dydaktycznych i składać się będzie z części teoretycznej jak i praktycznej. Kurs rozpocznie się w piątek o godz. 16.00 a zakończy w niedzielę egzaminem państwowym. Po zaliczonym egzaminie, który sprawdzany jest bezpośrednio po jego napisaniu, kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku, zgodnie ze wzorem zawartym w Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1548.)

Prowadzącymi będą osoby z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, animatorzy, psycholog oraz ratownicy medyczni.

Koszt udziału w kursie to 300,00 zł. Cena obejmuje: nocleg, wyżywienie, egzamin oraz otrzymanie certyfikatu. Opłatę należy dokonać przelewem na konto 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Kurs na wychowawcę”, do dnia 31 października 2023.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października 2023

Liczba miejsc ograniczona

Do udziału w kursie zapraszamy pełnoletnich uczestników

Kontakt:

Beata Sordon

E-mail: beata.sordon@haus.pl

Tel.: 77 4079519

Karta zgłoszeniowa: https://www.haus.pl/wp-content/uploads/2023/10/Karta-zgloszeniowa.png