Kurs języka niemieckiego w Twoim DFK!


 
Projekt LernRAUM.pl ponownie zaprasza do wspólnej organizacji kursów języka niemieckiego. Chętne koła DFK, które chcą zorganizować u siebie kurs można zgłaszać
do 1 marca 2024 r.
 
Najważniejsze informacje:

UCZESTNICY:
*minimum 10 osób.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:
*za rekrutację grupy odpowiedzialne jest koło DFK.

LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:
*kurs obejmuje łącznie 28 godzin;
*zajęcia odbywają się w okresie marzec-czerwiec; szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie;
*zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
 
 OPŁATY:
*dla uczestników będących członkami koła DFK: 120,00 PLN (cały kurs);
*dla pozostałych osób: 260,00 PLN (cały kurs).
 
 OSOBY PROWADZĄCE:
*umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów Projektu LernRAUM;
*koła DFK mogą wskazać swoich Prowadzących, możliwe jest również znalezienie Prowadzącego przez biuro Projektu LernRAUM.
 
Informacje i kontakt:
Karolina Syga
e-mail: karolina.syga@lernraum.pl
tel.:       503 721 658