Ja, Nein – Deutsch!? Die Jugend diskutiert.

Współcześnie młodzi ludzie przejmują inicjatywę na każdym polu, również w kwestii edukacji i nauki języków. Młodzież doskonali swoje kompetencje językowe za pomocą narzędzi i aplikacji, z których korzystają na co dzień. Znajomość języków to obecnie jedna 
z najważniejszych kompetencji.

Języka niemieckiego na świecie uczy się blisko 15 mln osób, w tym 2,3 miliona Polaków. Większość z nich uczy się niemieckiego w szkole lub na kursach, bądź też na dodatkowych pozalekcyjnych inicjatywach realizowanych przez organizacje pozarządowe. Mimo wielu możliwości nauki niemieckiego, obserwujemy jednak spadek zainteresowania tym językiem.  Jak zmotywować młodych ludzi do nauki języka niemieckiego i czy język niemiecki ma jeszcze znaczenie wśród młodzieży? O tym porozmawiamy podczas debaty, którą organizujemy wspólnie ze Związkiem Młodzieży Mniejszości Niemieckiej RP oraz Centrum Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Naszymi gośćmi będą: Vanessa Korgiel (Członkini Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, absolwentka ELOm, studentka Ekonomii oraz Robert Kokot (Członek Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, absolwent 1. edycji projektu ELOm, Student Automatyki i Robotyki). Debatę poprowadzi Weronika Koston  – przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP.

Serdecznie zapraszamy już 26.06.2023 r. godz. 18:00. Debata odbędzie się hybrydowo: online na profilu FB projektu LernRAUM oraz stacjonarnie w Centrum Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu, przy ul. Krupniczej 15.