Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 w Gliwicach!

W tym roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dołączył do grupy współorganizatorów 30. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – największego w Europie projektu społeczno-edukacyjnego zainicjowanego przez Radę Europy i Unię Europejską. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Krajobraz kulturowy ukształtowany w Gliwicach przez Czechów, Niemców, Żydów, Ślązaków, Polaków, Ormian, Kresowian, Romów, Szywołdzian, a obecnie także Ukraińców i inne narodowości jest naszym wspólnym dobrem i symbolicznym odniesieniem. Niepowtarzalnym dziedzictwem wielu kultur w granicach jednego miasta. Gliwice, jako jedno z wielu śląskich miast o przerwanej tożsamości powinno nieustannie pokazywać swoją przeszłość, dzielić się odmiennymi doświadczeniami historycznymi różnych narodów, abyśmy mogli czerpać z tego dobrą energię do budowania współczesnych wielokulturowych mostów i połączeń.

W niedzielę 18 września zapraszamy, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, na dwa spacery edukacyjne. W dwóch turach, przejdziemy przez Gliwice oryginalną trasą – śladami narodów, mniejszości narodowych i grup społecznych, które zaznaczyły się w historii miasta, zostawiając tu wspaniałe świadectwa swej materialnej i niematerialnej kultury.

I spacer: godz. 10.00 – 14.00
II spacer: godz. 15.00 – 19.00

Udział w spacerach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.
Do 15 września, do godziny 15:00, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: m.tkaczjanik@instytutkorfantego.pl. W mailu podajemy imię uczestnika oraz wybieramy I lub II spacer.

Liderem projektu jest Instytut Korfantego.

Partnerzy projektu: myGliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Inicjatyw Społecznych CIS Gliwice, Wydawnictwo Azory, Śląski Urban Lab, Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, Politechnika Śląska, Związek Ormian, Stary Cmentarz Na Piasku, Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy, Hala Modeli GZUT.