Dzień języka ojczystego – Tag der Muttersprache

W dniu 21.02 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten ustanowiony został przez UNESCO głównie dla upamiętnienia wydarzenia z Bangladeszu, gdzie studenci demonstrowali pokojowo, by nadać językowi bengalskiemu status j. urzędowego. 

Poza tym przesłaniem które kierowane poprzez te obchody to promocja wielojęzyczności i różnorodności językowej. Dlatego Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przygotował film ukazujący tygiel językowy Śląska. W sposób humorystyczny zaprezentowaliśmy naszą różnorodność językową.

 

Dodaj komentarz