Niemieckie Kluby Malucha wystartowały!

Niemieckie Kluby Malucha wystartowały! W tym roku w 22 grupach dzieci w wieku 3-6 lat odbędzie się po dwanaście dwugodzinnych zajęć animacyjnych w języku niemieckim. Za współorganizację klubów odpowiedzialne są koła DFK, które odgrywają ważną rolę w projekcie.

Die Deutschen Kinderclubs sind gestartet! Im Jahr 2021 sind 22 Gruppen in 20 Ortschaften tätig. In den jeweiligen Gruppen von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren sollen zwölf zweistündige Animationstreffen in deutscher Sprache stattfinden. Für die Organisation der Clubs sind die DFKs mitverantwortlich und spielen eine wichtige Rolle im Verlauf des Projekts.

Lista kół DFK, w których w 2021 roku działa klub/Liste der DFKs, die im Jahr 2021 einen Club leiten:

Województwo śląskie/Woiwodschaft Schlesien:

DFK Gliwice-Ostropa

DFK Łubie-Kopienica

DFK Poniszowice

DFK Toszek (2 grupy)

Województwo opolskie/Woiwodschaft Oppeln:

DFK Bogacica

DFK Chróścice

DFK Dobrodzień

DFK Dziewkowice (2 grupy)

DFK Kadłub Turawski

DFK Kujakowice

DFK Ligota Turawska

DFK Łany (gmina Cisek)

DFK Niezdrowice

DFK Steblów (2 grupy)

DFK Stradunia

DFK Rozmierz

DFK Rożniątów

DFK Zdzieszowice

DFK Złotniki

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec.

Das Projekt wird aus den Mitteln des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Polen und dem Ministerium für Inneres, Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland mitfinanziert.

Kontakt: Klaudia Skapczyk, email: klaudia.skapczyk@haus.pl