DFKompetent. Poradnik dla działaczy/ działaczek kół DFK.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami wydał poradnik dla kół DFK. DFKompetent. Poradnik dla działaczy/ działaczek kół DFK.

Poradnik ten powstał jako odpowiedź na potrzeby osób angażujących się społecznie na rzecz krzewienia kultury i języka niemieckiego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem koła DFK i jednocześnie ma on zainspirować do tworzenia nowych, atrakcyjnych projektów edukacyjno-kulturalnych.

Część artykułów w materiale opiera się na regulacjach prawnych natomiast część z nic opiera się na własnych doświadczeniach osób które realizowały projekty w swoich DFK.

Publikacja została wydana w ramach projektu Wzmacnianie Struktur Mniejszości Niemieckiej.

Publikacja dwujęzyczna w miękkiej oprawie 137 stron.

Praca zbiorowa: dr Maria Koloch, Wioletta Skowronek, Andrzej Klama, Piotr Szyndzielorz

Dodaj komentarz