DFKompetent. Poradnik dla działaczy/ działaczek kół DFK. CZ II

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami wydał drugą część poradnika dla kół DFK. DFKompetent. Poradnik dla działaczy/ działaczek kół DFK.

Poradnik ten powstał jako odpowiedź na potrzeby osób angażujących się społecznie na rzecz krzewienia kultury i języka niemieckiego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie najistotniejszych kwestii związanych z pozyskiwaniem przez koła DFK dotacji pochodzących z Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Druga część materiału zawiera informacje formalne jak pozyskiwać środki finansowe pochodzące z Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaś kolejna część dotyczy zasad funkcjonowania zarządu w samym kole DFK.

Publikacja została wydana w ramach projektu Wzmacnianie Struktur Mniejszości Niemieckiej.

Praca zbiorowa: Artur Gluziński, Joanna Hassa.

Egzemplarz bezpłatny 

Wersja elektroniczna poniżej!

Dodaj komentarz