Deutschkurse im LernRAUM!

Kurs języka niemieckiego w Twoim DFK!

Chętne koła DFK, które chcą zorganizować u siebie kurs języka niemieckiego w okresie wrzesień-grudzień 2023 r., można zgłaszać do 25 sierpnia 2023 r.

Najważniejsze informacje:


UCZESTNICY:

*minimum 10 osób.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

*za rekrutację grupy odpowiedzialne jest koło DFK.


LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:

*kurs obejmuje łącznie 28 godzin (zegarowych);

*zajęcia odbywają się w okresie wrzesień-grudzień; szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie;

*zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

OPŁATY:

*dla uczestników będących członkami koła DFK: 100,00 PLN (cały kurs);

*dla pozostałych osób: 240,00 PLN (cały kurs).

OSOBY PROWADZĄCE:

*umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów Projektu LernRAUM;

*koła DFK mogą wskazać swoich Prowadzących, możliwe jest również znalezienie Prowadzącego przez biuro Projektu LernRAUM.


Informacje i kontakt:

Karolina Syga
e-mail: karolina.syga@.lernraum.pl

tel.:       503 721 658

             77 441 1185