Debata w ramach cyklu „Rozmowy o Europie” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

„Most między Niemcami a Polską? Rola Śląska w stosunkach polsko-niemieckich 1921-2021”

26 października, godz. 12-14 w Kamieniu Śląskim (Groß Stein) w ramach XXVI Seminarium Śląskiego.

Debata stacjonarna + transmisja w mediach społecznościowych

Moderacja: Katarzyna Kownacka, Uniwersytet Opole

Prelegentki:

  • dr hab. Aleksandra Trzcielińska – Polus (Uniwersytet Opole)
  • dr hab. Urszula Pękala (zastępca dyrektora Miejsca Pamięci Krzyżowa).

Tegoroczne Seminarium Śląskie poświęcone jest plebiscytowi z 1921 roku i powstaniom śląskim – epokowym wydarzeniom dla historii Górnego Śląska, które zakończyły się podziałem tego przemysłowego regionu między odrodzone państwo polskie i Niemcy. Miało to poważne konsekwencje polityczne i gospodarcze. Narastający w latach 1919-1921 polsko-niemiecki konflikt narodowościowy doprowadził do wyraźnego rozłamu w stosunkowo harmonijnym do tej pory społeczeństwie górnośląskim. Podział regionu w 1922 roku był jednak tylko pierwszym etapem polsko-niemieckich zmagań o Górny Śląsk, które obejmowały różnorodne działania polityczne, gospodarcze i kulturalne w okresie międzywojennym oraz w szczególnie tragicznym okresie II wojny światowej. Ten wieloletni konflikt został ostatecznie rozwiązany dopiero w 1945 roku.

W niniejszej debacie chcemy zastanowić się, jak wydarzenia tak trudne, jak te na Śląsku w latach 1919-1922 oraz II wojna światowa, wpłynęły na dalszy przebieg stosunków polsko-niemieckich aż po dzień dzisiejszy, także w kontekście 30. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Główne pytanie brzmi: jak budować wspólną przyszłość na tle trudnej historii? W ramach debaty chcemy również wskazać na inne przykłady pojednania w Europie oraz przyjrzeć się przyszłym wyzwaniom dla Polski i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem roli Górnego Śląska..

Planowany program:

12:00: Powitanie gości przez przedstawicieli DWPN.

12:05: Przedstawienie prelegentów i moderatora

12:10: Wyjaśnienie harmonogramu przez moderatora

12:15: Początek debaty Most między Niemcami a Polską? Rola Śląska w stosunkach polsko-niemieckich 1921-2021″: Moderacja: Katarzyna Kownacka

ok. 13:30: Podsumowanie i zakończenie debaty, a następnie przerwa na kawę

Koordynator projektu: Stefan Mehrens, stefan.mehrens@haus.pl +48 77 407 9525