Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury to nie tylko digitalizacja 40 tyś. stron dokumentacji mieszczącej się w archiwum Urzędu Miasta Bytom, to przede wszystkim nieocenione i fascynujące źródło wiedzy na temat powstawania miasta Bytom w okresie jego największego rozkwitu od pierwszej poł. XIX w. do początków drugiej poł. XX w.

Projektowi towarzyszy osiem ciekawych wydarzeń edukacyjnych, tj. spacery tematyczne, warsztaty edukacyjne wokół polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego. W maju i czerwcu 2021 r. odbyły się warsztaty architektoniczne z młodzieżą i nauczycielami z Technikum Budowlanego nr 4 w Bytomiu oraz spotkania edukacyjno-historyczne, w tym wycieczki piesze śladami historii miasta. We wrześniu br. miały miejsce dwa kolejne spacery historyczne po zrewitalizowanych bytomskich podwórkach, gdzie główną bohaterką była … fenomenalna architektura Bytomia. Wyedukowaliśmy 90 uczniów i uczennic a na spacerach towarzyszyło nam 150 osób.

W kolejnej jesiennej odsłonie zaprosimy Państwa na spacer śladami kultury żydowskiej w Bytomiu oraz wizytę w odrestaurowanym pałacyku Tiele-Wincklerów w Miechowicach, gdzie odbędzie się lekcja historii związana z prezentowaną tam wystawą DWPN „Obcy Heimat”.

Cykl wydarzeń edukacyjnych jest finansowany przez Konsulat Niemiec w Opolu a realizowany w ramach większego projektu „Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury (CBBA)”.
Głównym organizatorem projektu CBBA jest Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Bytomia. Projekt CBBA trwa od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku i jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Bytom oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/MDM.Bytom

Katarzyna Opielka, koordynatorka projektu, adres mailowy: katarzyna.opielka@haus.pl