Akademia Młodych Liderów MN

Akademia Młodych Liderów MN to projekt, który ma na celu rozwój kompetencji młodych ludzi, którzy w przyszłości będą chcieli zaangażować się politycznie oraz społecznie na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Akademię tworzą osoby podejmujące inicjatywę, a rezultaty widoczne są w kreatywnych rozwiązaniach proponowanych przez uczestników, które służą rozwojowi struktur Mniejszości Niemieckiej. Przed osobami, które nie boją się wyzwań Akademia stawia ambitne i ciekawe zadania, które przyczyniają się do rozbudzenia w sobie ducha liderstwa. Szukamy osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.

Akademia Młodych Liderów MN to także cykl szkoleń, podczas których nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji młodych ludzi, zaangażowanych społecznie i politycznie. Rozwijane będą umiejętności osobiste, interpersonalne, przywódcze i nie tylko. Poszczególne spotkania w ramach projektu mają na celu stworzenie nowego spojrzenia na zagadnienia związane z kształtowaniem postaw obywatelskich, podejmowaniem inicjatyw w lokalnych grupach oraz wykorzystaniem potencjału Mniejszości Niemieckiej. Projekt jest serią działań, które mają swój początek, środek i koniec – ich zwieńczeniem jest certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Celem projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej jest również udzielenie wsparcia i przekazywanie wiedzy, co ma zaowocować zaangażowaniem w DFK w przyszłości.

W planie: 

I. zjazd w ramach projektu Akademia: 

Utworzenie grupy, integracja w zakresie wspólnych celów, określenie potrzeb, wymiana doświadczeń w zakresie działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie obywatelskie a działalność polityczna, poczucie wpływu na rzeczywistość, przedstawienie sposobu pracy, planowanie wydarzeń na cały rok 

II. zjazd w ramach projektu Akademia: 

Ja i mój własny rozwój – planowanie celów nakierowanych na własny rozwój, radzenie sobie z przeciwnościami i trudnościami, umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi, komunikacja z innymi, budowanie własnego wizerunku, wystąpienia publiczne 

III. zjazd w ramach projektu Akademia: 

Ja i moja organizacja – podstawy zarządzania grupą, dobre praktyki, podstawy psychologii społecznej w praktyce, organizacja spotkań, moderowanie dyskusji, osiąganie założonych celów, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie innych do działań, umiejętności przywódcze 

IV. zjazd w ramach projektu Akademia: 

Niemiecka i polska polityka a zaangażowanie obywatelskie – partie polityczne w Polsce i w Niemczech oraz ich organizacje młodzieżowe, ramy prawne dla mniejszości w Polsce, podstawy samorządności i zaangażowania obywatelskiego 

V. zjazd w ramach projektu Akademia: 

Spotkanie podsumowujące – zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy, spotkania z politykami, planowanie dalszych działań, ewaluacja projektu 

Terminy spotkań:  

13.-15.05.2022 – 1 zjazd 

24.-26.06.2022 – 2 zjazd 

16.-18.09.2022 – 3 zjazd 

21.-23.10.2022 – 4 zjazd 

25.-27.11.2022 – spotkanie podsumowujące

Koordynacja projektu:

Arkadiusz Brzeziński

akademia@haus.pl; 609 458 377

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Budownictwa i Ojczyzny RFN.