Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonkurs na scenariusz sztuki na podstawie powieści Horsta Bienka pt. "Pierwsza polka"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w otwartym konkursie na scenariusz sztuki na podstawie powieści Horsta Bienka pt. "Pierwsza polka"

Gliwice pozostały na zawsze miastem dzieciństwa Horsta Bienka - dzieciństwa spędzonego w wielokulturowym otoczeniu polsko-niemieckiego pogranicza. Będąc już dojrzałym pisarzem Bienek potrafił w wyjątkowy sposób odtworzyć atmosferę, dźwięki a nawet zapachy miasta swego dzieciństwa - nieistniejącego już w dawnej formie Gleiwitz, położonego na dalekich rubieżach dawnego państwa niemieckiego. Miasta, w którym przez długi czas było się "u siebie" niezależnie od tego, jakim językiem mówiło się na co dzień i jaką świątynię się odwiedzało. O atmosferze i ludziach tej polsko-niemiecko-żydowskiej aglomeracji z okresu międzywojnia oraz burzliwych wydarzeniach początku II Wojny Światowej, będących początkiem końca dawnego Gleiwitz, opowiada m.in. najsłynniejsza powieść Horsta Bienka "Pierwsza polka".

Poprzez ogłoszony konkurs chcemy dotrzeć do utalentowanych scenarzystów, którzy podejmą próbę przeniesienia tej wielowątkowej opowieści o ludziach i ulicach na język teatru.

Zwycięski scenariusz zostanie zaadaptowany na potrzeby sztuki teatralnej, którą, jako Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, zamierzamy wystawić we współpracy z reżyserem przy udziale młodych utalentowanych adeptów sztuki teatralnej. Na autora wybranego scenariusza czeka również oferta współpracy przy powstawaniu spektaklu oraz honorarium autorskie.

Prace należy przesłać pocztą lub oddać osobiście w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2007 r. Koperty prosimy opatrzyć dopiskiem "Pierwsza polka" oraz przydomkiem autora. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym przydomkiem autora, należy złożyć swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, telefon i mail do korespondencji).

Regulamin konkursu

KONTAKT: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dział Programów Kulturalnych (E. Więcek, K. Sekuła, K. Zawada). Szczegółowe informacje: Katarzyna Sekuła, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel. (0-32) 232 49 02 wew. 105, fax (0-32) 232 49 01; e-mail: katarzyna.sekula@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej